45 mln zł dla firm z mazowsza na wsparcie innowacji

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych już jesienią planuje uruchomienie kolejnych konkursów dla przedsiębiorstw z tego regionu, które mają dotyczyć wsparcia badań, rozwoju i innowacji. Rozdysponowana zostanie kwota aż 45 milionów złotych. Co prawda na innowacje z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Mazowsza przeznaczono aż 1,5 miliarda złotych, ale środki są dzielone między osie priorytetowe: badania i wdrażanie badań.

Jakie projekty otrzymają dofinansowanie?

Przede wszystkim zgłaszane do programu projekty muszą się wpisywać w tak zwane inteligentne specjalizacje regionu. Chodzi tutaj o obszary uznane za mające największy potencjał rozwoju. Dla Mazowsza są to: nowoczesne usługi dla biznesu, inteligentne systemy zarządzania, bezpieczna żywność i wysoka jakość życia. MJWPU planuje uruchomienie naboru w ramach osi priorytetowej badania.

Przedsiębiorcy w ramach tego konkursu będą mogli uzyskać wsparcie finansowe ze środków unijnych na stworzenie swoich własnych centrów badawczo-rozwojowych. Z kolei drugi nabór ma dotyczyć konkursu na tak zwane eksperymentowanie i poszukiwania nisz rozwojowych, które również będą zaliczać się do projektów o charakterze badawczo-rozwojowym.

Na oba te nabory przeznaczono do wydania kwotę rzędu 11 milionów euro, co daje niemalże 45 milionów złotych. Według prognoz MJWPU skorzystać z dofinansowania może nawet kilkadziesiąt przedsiębiorstw z dofinansowaniem dla każdego po 1-2 miliony złotych.

Dotacje i inne środki

Przede wszystkim środki przeznaczone dla przedsiębiorstw w ramach tego programu to dotacje bezzwrotne. Ale jest też program działań 3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Mazowsza, gdzie można będzie otrzymać finansowanie jako instrument zwrotny. W tym wypadku na dofinansowanie zostanie przekazane aż 225 milionów złotych, które zostały przekazane Bankowi Gospodarstwa Krajowemu. To właśnie bank ogłosi konkurs na oferty końcowe. Ponieważ coraz więcej przedsiębiorstw interesuje się programem 3.3 RPO organizowanym przez Województwo Mazowieckie takich konkursów może być jeszcze więcej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *