Adaptacja w nowym miejscu pracy. Jak to ułatwić

Adaptacja w nowym miejscu pracy

Dla każdego przychodzi w karierze moment zmiany miejsca pracy. A może jest to pierwsza praca w ogóle. Nowy pracownik, przed którym jest pierwszy dzień w pracy, nie wie wtedy, czego dokładnie się spodziewać. Często zastanawia się, jak się zachowywać, by nikomu nie podpaść. W jaki sposób zatem przygotować się na pierwszy dzień w nowej pracy i na co właściwie być gotowym?

Nowa praca zawsze wiąże się z porzuceniem dotychczasowych przyzwyczajeń, które pielęgnowane były w poprzednim miejscu pracy. Teraz nadchodzi czas na dostosowanie się do nowych rytuałów i trybu codziennego funkcjonowania.

Zawsze panuje niepisany przymus dostosowania się do specyfiki firmy, w której zaczyna się pracę. Jeśli nowy pracownik poprzednio był zatrudniony w jednej firmie przez długi czas, może być to dla niego nie lada wyzwaniem, gdyż przywykł już mocno do standardów panujących w dotychczasowym miejscu pracy.

Różnice mogą być na wielu płaszczyznach. Są to na przykład reguły postępowania, do jakich należało się stosować w poprzednim miejscu pracy. W nowym miejscu mogą być zupełnie inne.

Kolejną kwestią, która może ulec zmianie, są relacje międzyludzkie. Pewne firmy wspierają wręcz stosowanie przerw w pracy zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem. W miejscu pracy jest wydzielona kuchnia, w której zawsze można spotkać współpracowników i zamienić parę słów przy kubku kawy.

Bywa, że w specjalnie wydzielonych pomieszczeniach ustawiane są nawet konsole do gry, stoły do gry w tenis stołowy, urządzane są różne turnieje i zawody w ramach czasu pracy. Jednak taką polityką kieruje się tylko część firm.

Kolejny odłamek stanowią bardziej rygorystyczne firmy, których działanie skupia się wyłącznie na pracy i jej usprawnianiu. Niedopuszczalne są wtedy plotki przy kawie z innymi współpracownikami, a nawet przerwy na posiłki są wydzielone pod konkretne godziny i należy się do nich stosować.

Wszystko to ma na celu stałe polepszanie wydajności pracy i w niektórych firmach taka polityka jest uzasadniona.

W nowym miejscu pracy należy zwrócić szczególną uwagę na niepisane zasady, które dotyczą kontaktów z przełożonymi. Jeden szef będzie nalegał, by wszyscy mówili mu na „ty” i traktowali po koleżeńsku, inny natomiast uznałby coś takiego za rzecz wysoce nietaktowną, gdyż woli bardziej tradycyjne podejście i kontakty czystko służbowe, bez zacieśniania więzi na szczeblu prywatnym.

Warto obserwować relacje innych pracowników z szefem, może to wiele podpowiedzieć odnośnie jego charakteru, co z kolei będzie pomocne przy ustalaniu własnej wobec niego postawy.

Istnieją firmy, w których dzienny czas pracy nie jest tak rygorystycznie przestrzegany. Pracownicy są wręcz zachęcani, by zakończyli dzień pracy nie po ośmiu godzinach, a w momencie, gdy wykonają już wszystkie zadania, które mieli wyznaczone na bieżący dzień.

Jeśli ktoś wcześniej pracował w takiej firmie, ciężko będzie mu się przestawić na ośmiogodzinny system pracy, który nie ulega negocjacjom. Taka zmiana wymaga dodatkowego przygotowania psychicznego.

Podobnie jest z załatwianiem prywatnych spraw w godzinach pracy. Pewni pracodawcy pozwalają na zajmowanie się pilnymi sprawami prywatnymi w pracy i przymykają oko, gdy pracownik musi nagle wyjść z pracy na jakiś czas.

Jednak są również pracodawcy bardziej ortodoksyjni, którzy coś takiego uważają za naganne zachowanie, a podczas codziennej pracy nie zezwalają nawet na trzymanie na widoku prywatnego telefonu.

Wszystkie te drobne, ale bardzo istotne niuanse można wychwycić poprzez obserwację otoczenia. Gdy jednak nowy pracownik chciałby coś wiedzieć z góry, warto wtedy podpytać o to współpracowników lub nawet samego pracodawcę. Dzięki temu nie zostanie popełniona żadna gafa.

Jak zatem praktycznie przygotować się na pierwszy dzień w nowej pracy? Dobrze jest zacząć przygotowania już dzień wcześniej. Najlepiej przygotować sobie nie tylko posiłek do pracy, ale też strój. Jeżeli w nowym miejscu pracy obowiązuje jakiś konkretny dress code, nowy pracownik z pewnością zostanie o tym poinformowany odpowiednio wcześniej.

Przygotowanie ubrania poprzedniego dnia pozwoli na wyeliminowanie straty czasu o poranku na dopasowywanie poszczególnych elementów stroju. Warto również pójść wcześniej spać, aby być w pracy wypoczętym i gotowym na nowe wyzwania.

Należy wykluczyć możliwość spóźnienia, gdyż jak powszechnie wiadomo, liczy się pierwsze wrażenie. Lepiej być o wiele wcześniej i trochę poczekać, niż być chwilę za późno i musieć się tłumaczyć.

W budowaniu relacji ze współpracownikami pomoże umiejętne komunikowanie się. Nie chodzi o to, by wysławiać się dużo i pięknie. Wręcz przeciwnie. W pierwszych dniach w nowej pracy należy raczej jak najwięcej pozostawać w roli obserwatora i słuchacza.

Dzięki temu lepiej uda się zaobserwować panujące w nowym miejscu normy i zyska się sympatię otoczenia. W końcu nie często zdarzają się ludzie naprawdę potrafiący słuchać.

Przede wszystkim jednak należy pamiętać, że współpracownicy i przełożony będą starali się być pomocni i wyrozumiali. Każdy rozumie, że na wdrożenie w nowe miejsce pracy potrzeba czasu i wszyscy z pewnością będą się starali ten czas ułatwić i umilić.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *