Bank Alior: efektywny, innowacyjny, stabilny i satysfakcjonujący dla klientów

Dane finansowe za rok 2018 przestawiają Bank Alior jako efektywną instytucję ze świetną dynamiką sprzedaży, jedną z najlepszych na rynku bankowym rentownością oraz stabilną sytuacją płynnościową i kapitałową. Sukces strategii sprzedażowej „Cyfrowy buntownik” miał niemały wpływ na lepsze od prognoz wyniki finansowe spółki.

Bank stawiał też mocno na innowacje – stąd projekt „Fabryka Robotów”. Satysfakcja klientów z obsługi bankowej w Aliorze jest na wysokim poziomie, co pokazują rankingi oraz nagrody.

Efektywność i dynamika sprzedaży

Roczny raport za 2018 Banku Alior przyniósł wiele pozytywnych informacji zarówno dla akcjonariuszy, jak i klientów banku. Dzięki poprawie marży odsetkowej, synergiom wynikającym z fuzji z częścią Banku BPH, która miała miejsce w 2017 roku, trzymaniu wysokiej dynamiki sprzedaży i efektywności, konsekwentnej realizacji strategii „Cyfrowy Buntownik” bank zanotował bardzo dobre wyniki finansowe za zeszły rok. Wypłata udziałowcom dywidendy w roku 2020 za zysk z roku 2019 jest zatem coraz bliżej – bank generuje zyski, które pozwalaj na założenie tego optymistycznego wariantu. Dobre wyniki finansowe świadczą też o tym, że coraz więcej klientów ufa Aliorowi i powierza mu swoje pieniądze lub korzysta z usług kredytowych.

Większe zyski i przychody

Bank Alior może się pochwalić jednym z najlepszych wyników, jeśli chodzi o poziom rentowności w całym sektorze bankowy. Wskaźnik ROE za zeszły rok wyniósł 11,7 procent. To skutek rekordowego zysku netto – 713,37 mln złotych w porównaniu do 471,19 mln złotych za rok 2017, co daje ponad 50 procentowy wzrost. Całkowite przychody za 2018 wyniosły 3 956 mln złotych względem 3 658 mln złotych za rok poprzedni. Na przychody największy wpływ miał wynik odsetkowy, który wyniósł 3 048,52 mln złotych (w 2017 było to 2 856,14 mln złotych).

Niższe koszty

Bankowi udało się poprawić wskaźnik C/I, czyli zależność kosztów do przychodów. Dzięki obniżeniu kosztów działalności z 1 854 mln złotych za rok 2017 do 1 705 ml złotych za rok ubiegły, wskaźnik spadł do 43,1 procent z 50,7 procent zanotowanych w roku ubiegłym. Celem jest obniżenie C/I do 39 procent w 2020 roku.

Zwiększenie bazy kredytowej

Baza kredytowa Aliora zwiększyła się w segmentach takich jak leasing, mikro, pożyczki. Wolumen kredytów brutto uplasował się na poziomie o 5,6 mld złotych większym niż rok wcześniej. Sprzedaż leasingu za rok 2018 wyniosła 3 mld złotych, zaś pożyczek bank udzielił na kwotę aż 1,9 mld złotych, co jest rekordem w dotychczasowej historii. Warto odnotować, że Alior nawiązał współpracę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w zakresie udzielania gwarancji de minimis i COSME w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw.

Nowi klienci

Aktualnie Bank Alior ma 4,2 mln klientów – stan na koniec roku 2017 wynosił niewiele mniej niż 4 mln klientów. Odnotowano m.in. wzrost sprzedaży rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych. Tylko w ostatnim kwartale 2018 Alior założył 43,6 tys. kont ROR względem 37,7 tys. w kwartale trzecim. Całościowo w roku ubiegłym w segmencie kont osobistych liczba klientów wrosła o 58  procent.

Lepiej niż prognozy

Przedstawione za rok 2018 wyniki Alior Banku są generalnie zgodne lub lepsze niż przewidywały prognozy i w linii z oczekiwaniami ekspertów. Zysk był zgodny z prognozami, zaś wynik z opłat i prowizji zaskoczył pozytywnie – przewidywano spadek, a zanotowano wzrost, przebicie względem oczekiwań wyniosło aż 7 procent. Z kolei wynik odsetkowy był o 1 procent lepszy niż prognozy zakładały. Koszty działania zmniejszyły się o 10 procent, tym samym dając lepszy iż w prognozach wynik o 5 procent. Negatywnie zaskoczyły najbardziej odpisy kredytowe, które co prawda wedle prognoz miały wzrosnąć, ale nie aż o 9 procent – to 11 procent odchylenia od prognoz. Rynek raczej spodziewał się takich wyników Alior Banku, szczególnie gdy chodzi o spory wzrost skonsolidowanego zysku netto. Reakcja była pozytywna, ale umiarkowana. Akcje banku na GPW wzrosły o 1,7 procent rankiem po ogłoszeniu wyników.

Stabilizacja i płynność

Zyski to istotny element sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, ale ważna jest także pozycja kapitałowa, która określa, czy podmiot jest stabilny i płynność finansowa określająca, czy firmie nie grozi bankructwo. Jeśli chodzi o kapitał to Alior Bank cechuje się stabilnością – na koniec 2018 zanotowano wzrost współczynników kapitałowych w porównaniu do stanu na rok 2017 – o 0,7 punktów procentowych. Współczynniki Tier-1 i TCR były wyższe niż wymagane regulacjami prawnymi minima z wartościami wynoszącymi 12,8 procent przy minimum 11,13 procent oraz 15,8 procent względem minimum 13,13 procent odpowiednio. Płynnościowo bank jest niezagrożony, bo bufor aktywów płynnych wzrósł do 14 185 mln złotych w roku 2018, a wskaźnik płynności krótkoterminowej LCR wyniósł 133 procent – ten wynik utrzymuje się od trzeciego kwartału roku poprzedniego. Na koniec 2017 LCR plasował się na poziomie 124 procent, więc nastąpiła tutaj znaczna poprawa.

Innowacyjność

Współcześnie banki komercyjne konkuruje o klientów oferując im coraz to bardziej nowoczesne i dopasowane do potrzeb usługi. Innowacyjność to bardzo ważna sfera w branży bankowości. Alior Bank zamknął rok 2018 z dwoma innowacyjnymi projektami na koncie – świeżo uruchomiona „Fabryką Robotów” oraz zakończoną pierwszą edycją „RBL_START”.

„Fabryka Robotów”

Alior chce wspierać transformację modelu działania poprzez robotyzację procesów i większą cyfryzację. W ramach „Fabryki Robotów” planowane jest zautomatyzowanie 118 procesów do roku 2020, z czego 45 już udało się wdrożyć, a kolejne 25 zostanie wdrożonych jeszcze w tym roku. Przykładowymi zautomatyzowanymi procesami wdrożonymi w roku ubiegłym są reklamacje, gdzie przygotowywano szablony w odpowiedzi na zgłoszenia klientów w zakresie transakcji kartami, weryfikacji uznań na rachunkach itd., oraz kadry, w których wdrożono przygotowanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniach dla pracowników firmy. Planowana jest dalsza automatyzacja procesu reklamacyjnego w tym roku oraz automatyczna weryfikacja kompletności dokumentacji kredytowej.

„RBL_START”

To program skierowany dla start-upów. W pierwszej edycji wybrano 8 podmiotów spośród 100, które zgłosiły chęć wzięcia udziału. Po trzech miesiącach współpracy Alior Bank zdecydował się zainwestować w start-up fintech PayPo, który proponuje rozwiązania odroczonej płatności dla zakupów internetowych. Kolejna edycja programu akceleracyjnego ruszy niedługo – nabór zacznie się w marcu.

Satysfakcja klientów Banku Alior

Twarde wyniki finansowe niekonieczne oddają poziom zadowolenia i satysfakcji z usług i obsługi klienta – Alior Bank kusi wielu klientów, ale czy są oni zadowoleni z oferty bankowej? Biorąc pod uwagę rankingi i otrzymane nagrody, wygląda na to, że tak. W samym roku 2018 Bank Alior wygrał szereg wyróżnień i tytułów m.in.:

  • Tytuł najlepszego banku dla mikro i małych firm w rankingu „Forbesa” – „Bank przyjazny firmie” oraz „Bank rekomendowany firmie”
  • Tytuł „Przyjaznego banku” w rankingu „Newsweeka” – pierwsze miejsca w kategoriach bankowość tradycyjna oraz internetowa
  • Konto Jakże Osobiste zostało uznane za „Najbardziej innowacyjną usługę finansową” na świecie w kategorii Offering Innovation w konkursie EFMA Distribution & Marketing Innovation Awards
  • Miano „Najlepszego banku w Polsce” w roku ubiegłym według magazynu „Global Finance”.

Bank Alior może być zadowolony z wyników za rok ubiegły, które w niektórych pozycjach były rekordowe czy przewyższające prognozy. Rozwój w obszarach innowacyjności, cyfryzacji i robotyki jest dobrym zwiastunem na przyszłość. Z kolei liczne nagrody i wyróżnienia odzwierciedlają zaufanie klientów do banku i zadowolenie z produktów oraz obsługi. Bank cechuje się płynnością i stabilnością przy jednoczesnym ciągłym zwiększaniu dynamiki sprzedaży. Kolejny rok dla Alior Banku to przede wszystkim kolejne wdrożenia automatyzacji procesów w ramach „Fabryki robotów”, dalsza realizacji strategii „Cyfrowego buntownika”, kolejna edycja programu dla start-upów i – prawdopodobnie – dalsze wzrosty zysków, które pozwolą w 2020 roku wypłacić dywidendę akcjonariuszom.

Źródła:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *