Dlaczego nie warto wykonywać pracy za innych

praca za innych

Znalezienie i utrzymanie pracy, nie zawsze należy do łatwych zadań. Dlatego pracownik, stara się przedstawić przed szefem w jak najlepszym świetle. Aby utrzymać pracę, powinien również sumiennie wypełniać powierzone obowiązki.

Dobra organizacją czasu pracy, przyczyni się do wykonania wszystkich powierzonych obowiązków, lub ograniczy przekazanie je innemu pracownikowi.

Na co powinien zwrócić uwagę pracownik, podczas wykonywanej pracy?

Do najważniejszych zadań z pewnością zalicza się bezpieczeństwo na stanowisku pracy. Trzeba przestrzegać ustalonych zasad, by nie stwarzać zagrożenia dla siebie lub inny pracowników.

Kolejnym krokiem jest zadbanie o wykonanie wszystkich powierzonych obowiązków oraz ewentualne przekazanie zmiany współpracownikowi.

Wykazanie się w pracy jest ważne, jednak nie powinno być to na zasadzie wykonywania obowiązków za inną osobę.

Pokazanie, że można wykonać swoją pracę oraz część obowiązków innego pracownika, może spowodować nie tylko zwiększeniem ilości obowiązków, ale również trudniejszą możliwością awansowania.

Dlaczego pracownik decyduje się na wykonywanie obowiązków, za innego pracownika?

W momencie nowego zatrudnienia, pracownik zaangażowany jest w swoją pracę. Często wykonuje więc powierzone mu obowiązki, oraz stara się zrobić coś ponadto. Wynika to z chęci wykazania się i udowodnienia pracodawcy, że podjął słuszną decyzję zatrudniając go na dane stanowisko.

Kolejnym powodem jest chęć pomocy innemu pracownikowi. Nie koniecznie wynika to z powodu nierównomiernie rozłożonej pracy, ale z powodu zatuszowania niewłaściwie wykonywanych obowiązków. W obawie przed zwolnieniem współpracownika, pracownik decyduje się na wykonanie pracy za niego.

Dlaczego nie warto wykonywać pracy za innych?

Przede wszystkim z powodu płacy. W przypadku w którym pracownicy wykonują taki sam zakres obowiązków, płaca za efektywną pracę jest taka sama. W przypadku gdy pracownik zdecyduje się na wykonanie części obowiązków innego pracownika, zostanie on pokrzywdzony, gdyż nie otrzyma płacy adekwatnej do jakości pracy.

Drugim powodem jest przyzwyczajenie innych pracowników do mniej intensywnej pracy, co przełoży się na ciągle zrzucanie obowiązków na drugiego pracownika.

Kolejnym istotnym powodem jest brak wyróżnienia za wykonaną pracę.

W przypadku, gdy zostaną przejęte obowiązki innego pracownika, nieświadomy pracodawca nie wyróżnia ciężkiej pracy i nie uwzględnia tego podczas przyznawania awansu, co z pewnością nie przyczyni się do rozwoju pracownika.

Dlaczego praca wykonywana za innych, jest niewdzięczna

Chęć pomocy innemu pracownikowi, nie zawsze odbierana jest pozytywnie. Współpracownicy mogą to odebrać negatywnie, myśląc na przykład, że pracownik robi to specjalnie, by zaimponować pracodawcy. W ten sposób, może powstać toksyczna atmosfera, która w rezultacie doprowadzi do nieporozumienia między pracownikami.

Praca ponad możliwości może doprowadzić również do pogorszenia się kondycji psychicznej oraz fizycznej. Pracownik będzie odczuwał zmęczenie i przygnębieniem co spowoduje spadek efektywności pracy.

Zbyt długie przejmowanie obowiązków może skutkować też utratą zdrowia, dlatego nie należy patrzeć na współpracowników lecz na siebie oraz swoje zdrowie.

Co zrobić w przypadku, gdy pracownik nie chce wykonywać powierzonych mu obowiązków?

Kluczem do rozwiązania kłopotów z pracownikiem z pewnością nie jest wykonywanie za niego obowiązków. Z racji tego, iż pracownik otrzymuje za swoją pracę wynagrodzenie, zobowiązany jest do wykonywania ustalonych obowiązków. W sytuacji, gdy nie wykonuje on poleceń, warto przeprowadzić z nim rozmowę dyscyplinującą i podkreślić zakres wykonywanych przez niego zadań. Gdy takie rozwiązanie nie przyniesie zamierzonego celu, można poinformować pracownika o okresie próbnym, podczas którego ma okazję poprawić swoją pracę, lub zostanie zwolniony ze stanowiska pracy.

Dlaczego w ten sposób rozwiązać problem z niesfornym pracownikiem?

W przypadku, w którym pokażemy pracownikowi, że wykonujemy za niego obowiązki, nie będzie on skory do poprawy a co najgorsze, w ten sposób pokażemy innym pracownikom, że nie jesteśmy wstanie zarządzać zespołem.

Takie zachowanie, może doprowadzić nie tylko do konfliktów między pracownikami a szefem, ale również brakiem zaufania.

Pracodawca straci również w oczach pracowników autorytet, co może przełożyć się na jakość wykonywanej pracy.

Czy wykonywanie obowiązków innych pracowników może doprowadzić do tak zwanego wypalenia zawodowego?

Oczywiście. W przypadku, gdy wciąż wykonujemy obowiązki innego pracownika i w dodatku otrzymujemy tylko wynagrodzenie adekwatne do wykonywania własnych obowiązków, może to spowodować brak chęci dalszej pracy. W rezultacie jakoś pracy pracownika spada i może dojść również do sytuacji, w której zostanie zwolniony.

Jak poradzić sobie ze współpracownikiem, który nie wykonuje powierzonych mu obowiązków

Pomoc może szczera rozmowa. wyjaśnienie, że każdy z pracowników ma przydzielone obowiązki, za które otrzymuje wynagrodzenie. Jeśli rozmowa nie przyniesie sukcesu, warto zgłosić się do przełożonego z prośbą o rozwiązanie kłopotliwej sytuacji.

W przypadku upomnienia i braku poprawy, zostaną wobec niego wyciągnięte konsekwencje, a wykonywane zajęcia nie przejdą na innego pracownika.
Wykonywanie pracy za innych może mieć negatywne skutki. Może przełożyć się na stan zdrowia lub niewłaściwe traktowanie pracownika. Nie warto więc dopuścić do sytuacji, w której będziemy pracować za innych.

4.4/5 - (ilość ocen: 8)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.