Dofinansowanie unijne dla biznesu

Unia Europejska

Przedsiębiorcy, zaraz obok samorządów są jak dotąd największymi beneficjentami funduszy unijnych. Aktualnie szacuje się, że na rozwój biznesu w najbliższych latach przeznaczonych zostanie ok 20 mld euro. Warto jednak wiedzieć na co i na jakich zasadach będzie można uzyskać dofinansowanie na firmę.

Dofinansowanie unijne – skąd i dla kogo?

Obecnie największe wsparcie z Funduszu Unijnego mając do dyspozycji mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Wsparcie dla tych firm przewidziane zostało głównie w Programach Regionalnych dla poszczególnych województw, a także z Programu Inteligentny Rozwój oraz Polska Wschodnia.

Zasady dofinansowania unijnego

W najbliższych latach UE stawiać będzie przede wszystkim na szersze wsparcie pozadotacyjne, czyli kredyty poręczenia oraz pożyczki udzielane przez pośredników finansowych, w tym również przez banki, fundusze poręczeniowe i pożyczkowe. Warunki produktów finansowych oferowanych na zasadach unijnych będą bardziej preferencyjne niż te obowiązujące przy staraniu się o kredyt w ofercie komercyjnej. Przede wszystkim wiązać będzie się z tym niższe oprocentowanie, a firmy łatwiej uzyskają zdolność kredytową.

Z kolei na dotację największe szanse mają inwestycje realizowane w obszarach:

  • Projekty badawcze i wdrażanie innowacji – dofinansowanie na prowadzenie prac badawczych i rozwojowych, infrastrukturę do tychże badań oraz wdrażanie innowacji uzyskać można z Programu Inteligentny Rozwój, w Programie Polska Wschodnia i w programie regionalnym w województwie wnioskodawcy.
  • Rozwój działalności firmy – dotyczy zazwyczaj zwykłych potrzeb inwestycyjnych firmy, jak chociażby zakup nowego sprzętu, czy rozbudowanie infrastruktury. Zawsze są to jednak wydatki, które znacząco wpływają na rozszerzenie produkcji lub zakresu usług w przedsiębiorstwie. Środki oferowane przez Unię dostępne są w tym przypadku w formie pożyczki, ale na korzystniejszych warunkach niż te proponowane przez banki. Z kolei jeśli właściciel firmy mimo wszystko zdecyduje się na wzięcie kredytu Fundusze Europejskie dają bankowi poręczenie.
  • Informatyzacja – w tym przypadku dofinansowanie dotyczy planów przygotowania portalu e-usługowego, rozwinięcia handlu elektronicznego, albo też opracowania rozwiązania B2B, nazywane inaczej business-to-business, łączące systemy firmy wnioskodawcy z firmami partnerów. Środki unijne można przeznaczyć również na wprowadzenie elektronicznych systemów w ramach prowadzenia działalności, czyli takich, które mają na celu wspomaganie zarządzania firmą lub budowanie relacji z klientami.
  • Rozwiązania ekologiczne – Fundusze unijne przeznaczyć można na termomodernizację budynków firmy, wprowadzenie energooszczędnych technologii i przebudowę linii produkcyjnej. Finansowanie obejmuje również pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych czy projekty dotyczące tworzenia elektrowni wiatrowych, słonecznych, geometrycznych, a także wykorzystujących biomasę.
  • Działalność za granicą – dofinansowanie można uzyskać w programie regionalnym lub też w Programie Polska Wschodnia, jeśli firma założona zostanie w tej lokalizacji. Kluczem do uzyskania dofinansowania jest przede wszystkim przygotowanie strategii firmy za granicą. Otrzymane środki przeznaczyć należy na realizację owej strategii oraz na inne związane z tym działania, np. dostosowanie produktów, udział w targach i misjach gospodarczych. Z kolei Program Inteligentny Rozwój obejmuje także środki z przeznaczeniem na działanie promocyjne.
  • Szkolenia – podnoszenie kwalifikacji pracowników i rozwój umiejętności to jedno z najważniejszych elementów prowadzenia działalności z sukcesem. To dzięki niepodważalnym kompetencjom firma buduje renomę i konkurencyjność na rynku. Fundusze unijne oferują zatem szkolenia, usługi doradcze, coaching, studia podyplomowe, a nawet mentoring.

Lista możliwości jest pokaźna, a to wciąż nie wszystkie obszary, w których można próbować swoich szans i ubiegać się o unijne dofinansowanie dla prowadzonego biznesu. Co więcej Fundusz Unijny przewiduję również finansowanie autorskich pomysłów wnioskodawców. Opatentowanie jakiegoś rozwiązania, wprowadzenie firmy na giełdę, chęć skorzystania z usług instytucji doradczych, to tylko niektóre z nich. Możliwości należy szukać przede wszystkim w programie regionalnym województwa, w którym prowadzona ma być działalność, w Programie Inteligentny Rozwój oraz w Programie Polska Wschodnia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *