Jak sprawdzić swój BIK? Ocena w BIK, Historia Kredytowa, Raporty

bik

BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej, jest to przedsiębiorstwo założone przez banki prywatne wraz ze Związkiem Banków Polskich, w którym gromadzone i udostępniane są informacje o historii kredytowej każdej osoby, która kiedykolwiek brała kredyt w banku, w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej, a nawet w pozabankowej firmie trudniącej się udzielaniem pożyczek.

W BIK przechowywane są szczegółowe informacje na temat kredytobiorców i ich spłaconych oraz aktualnych zadłużeń. Jest to nieocenione wsparcie procesu kredytowego dla firm z sektora finansowego. Dzięki BIK usprawniona jest ocena zdolności kredytowej danego klienta i zarządzanie ryzykiem kredytowym.

Pozytywny wpływ wywierany jest również na wyłudzenia kredytów, ryzyko z nimi związane znacznie spadło. Dzięki rozwinięciu systemu BIK, skuteczne jest przeciwdziałanie zjawisku nadmiernego obciążenia, kiedy to jeden kredytobiorca zaciąga coraz więcej zobowiązań, które ma coraz mniejszą szansę spłacić, a zamiast tego kredyty udzielane są osobom posiadającym realną możliwość spłaty.

Ocena w BIK

Ryzyko kredytowe dotyczące każdego potencjalnego klienta, oceniane jest poprzez „scoring” BIK. Jest to metoda działająca na zasadzie porównywania profilu danej osoby z profilami innych osób, które są aktualnymi kredytobiorcami danego banku.

Im bardziej profil osoby zainteresowanej kredytem zbliżony jest do profili osób terminowo spłacających raty, tym lepiej. W ogólnej ocenie brana jest pod uwagę aktywność oraz historia kredytowa danej osoby, zarówno pozytywne, jak i negatywne ich aspekty.

Gromadzone przy określaniu scoringu dane można ująć w czterech kategoriach: jakość kredytów, aktywność kredytowa, wykorzystanie limitów kredytowych i częstotliwość ubiegania się o kredyty. Dodatkowo, poza skalą oceny BIK, każdy bank może ustanowić swój własny system oceny zdolności kredytowej potencjalnych klientów.

Historia kredytowa

Klienci udostępniają bankom oraz firmom pożyczkowym swoje dane osobowe, jak również informacje na temat zawartych wcześniej kredytów i parametry planowanego zobowiązania. Wszystko to za pośrednictwem wniosków o kredyt lub pożyczkę. W BIKu rejestrowane są wszelkie szczegóły, takie jak data zawarcia kredytu, termin spłaty, liczba rat, czy waluta.

Jeżeli ktoś jest poręczycielem kredytu, jest to również odnotowywane w jego profilu w BIKu, gdyż taka osoba ponosi współodpowiedzialność za terminowość spłacanych rat kredytowych. Każdy kredyt, od samego jego zaciągnięcia jest szczegółowo rejestrowany. Jeśli kredytobiorca dobrze sobie radzi z terminowością uiszczania rat, zaowocuje to pozytywną historią w systemie BIK.

Jeżeli natomiast wystąpią jakieś problemy i płatność za raty regularnie będzie obarczona opóźnieniem, taka informacja zaciąży na przyszłych wyliczeniach zdolności kredytowej jako negatywna historia. Dane dotyczące radzenia sobie ze spłatami rat przekazywane są do systemu BIK w miarę na bieżąco, bo co najmniej raz w miesiącu.

Wygenerowanie raportu kredytowego

Tak poufne informacje, jakimi są szczegółowe dane dotyczące minionych i aktualnych kredytów, chronione są z całą pieczołowitością. Dlatego założenie konta w BIK jest rzeczą wymagającą podania wielu informacji w celach weryfikacyjnych.

Dostępne są dwa sposoby założenia konta. Pierwszy z nich polega na przekazaniu drogą elektroniczną odpowiedniego formularza rejestracyjnego, w którym zawrzeć należy następujące dane osobowe: numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego, adres, numer telefonu, e-mail.

Niezbędne jest również wykonanie przelewu identyfikacyjnego na kwotę 1 zł. Drugą metodą założenia konta w BIK jest przekazanie wcześniej wspomnianego formularza również drogą elektroniczną, wraz z podaniem numeru polskiego paszportu lub karty pobytu i numeru PESEL, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail.

Kod niezbędny przy rejestracji wysyłany jest listem poleconym z potwierdzeniem odbioru. Jest to nieco bardziej czasochłonna metoda, ale wciąż ma swoich zwolenników. Po udanej rejestracji konta, należy się zalogować na stronie BIK.

Przy logowaniu wymagany jest adres e-mail, hasło i trzy losowe cyfry z numeru PESEL. BIK oferuje różne rodzaje usług, takie jak Wskaźnik BIK, Alerty BIK, czy Raport BIK, w którym widoczne są aktywne zobowiązania danej osoby.

Mamy tu również możliwość zastrzeżenia dokumentu tożsamości, co jest niezwykle ważne w przypadku zagubienia na przykład dowodu osobistego bądź prawa jazdy. Pozwoli to uniknąć bezprawnego zaciągnięcia pożyczki na dane jednej osoby przez osoby nieuprawnione, gdyby taki zagubiony dokument trafił w niepowołane ręce.

Co ciekawe, jest w systemie BIK również możliwość zastrzeżenia kredytowego, po angielsku „credit freeze”. Jest to usługa skierowana do osób, które nie chcą zaciągać żadnych kredytów. Gdy opcja ta będzie aktywna, potencjalny kredytodawca widząc taki wpis z automatu odrzuci wniosek kredytowy.

BIK oferuje system alarmowych powiadomień, Alerty BIK, który wysyła na wskazany numer powiadomienie SMS w przypadku, gdy osoba niepożądana stara się zaciągnąć kredyt lub nawet wziąć abonament na telefon na nazwisko osoby z włączonymi alertami. System ten działa dwadzieścia cztery godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu.

Interesujący potencjalnego kredytobiorcę jego własny raport BIK można pozyskać bezpłatnie jedynie w określonych warunkach. Możliwość taka zachodzi tylko raz na 6 miesięcy. BIK jest zobowiązany dostarczyć zainteresowanemu informacje o nim samym w dokumencie figurującym pod nazwą kopia danych.

Wniosek o udostępnienie kopii danych można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej w Centrum Obsługi Klientów BIK, lub przez wysłanie wniosku poprzez konto na portalu BIK.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *