Jakie prawa przysługują kobiecie w ciąży?

prawa kobiet w ciąży

Zgodnie z polskimi przepisami kobiety w ciąży objęte są szczególną ochroną prawną. Podlegają one innemu, bardziej uprzywilejowanemu traktowaniu, a ich ochronę przewiduje nie tylko prawo polskie, ale także europejskie oraz międzynarodowe. Jakie prawa przysługują kobiecie w ciąży? Co robić w razie ich nieprzestrzegania? Odpowiadamy w artykule!

Prawa kobiet w ciąży — najważniejsze informacje

Znaczna większość regulacji dotyczących kobiet w ciąży wiąże się z warunkami ich zatrudnienia. Ustawą, która reguluje w polskim prawie tematykę szczególnej ochrony kobiet w ciąży, jest Ustawa Kodeks Pracy z 26 czerwca 1974 r. Od momentu zajścia w ciążę pracownica podlega szczególnej ochronie — polega ona, chociażby na tym, że pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w potwierdzonym przez lekarza okresie ciąży. Warto również wiedzieć, że ciąża pracownicy nie oznacza braku możliwości kontynuowania wykonywanej pracy. Decydujący w tej kwestii jest stan zdrowia, przebieg ciąży oraz samopoczucie kobiety. Aby o ochronie pracownic w ciąży przeczytać więcej, kliknij tutaj: https://smadwokaci.pl/aktualnosci/prawo-pracy/prawa-kobiet-w-ciazy/.

Jakie są podstawowe prawa pracownic w ciąży?

Zgodnie z Kodeksem pracy:

  • kobiety w ciąży i kobiety karmiące dziecko piersią nie mogą wykonywać prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, mogących mieć niekorzystny wpływ na ich zdrowie, przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią (art. 176. § 1. Kodeksu pracy);
  • pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy (art. 177. § 1 Kodeksu pracy)
  • pracownica w ciąży nie może wykonywać pracy w godzinach nadliczbowych oraz w porze nocnej, a bez jej zgody pracodawca nie może delegować jej poza stałe miejsce pracy ani zatrudniać w systemie przerywanego czasu pracy (art. 176 § 1 Kodeksu pracy);

prawa przysługujące ciężarnej

Prawa kobiety w pracy — co jeszcze warto wiedzieć?

Osoby ciężarne mają także szereg innych uprawnień w pracy — różnią się one w zależności od typu umowy, stanowiska czy też charakteru wykonywanej pracy. Za przykład może tu posłużyć praca przed komputerem — w przepisach zawarto ograniczenie, według którego ciężarne mogą pracować przed komputerem 50 minut na każdą godzinę pracy.

Co więcej, każda zatrudniona na podstawie umowy o pracę kobieta w ciąży ma prawo do wykonywania badań lekarskich w płatnym czasie pracy. O tym, jaki będzie rodzaj badań oraz ich częstotliwość, decyduje lekarz — pracodawca natomiast ma obowiązek dostosowania się do jego zaleceń.

Nieprzestrzeganie prawa kobiet w ciąży — co robić?

Niestety, wciąż zdarzają się sytuacje, w których prawa kobiet w ciąży nie są przestrzegane przez pracodawców. Jeżeli pracodawca zignoruje regulacje prawne i zwolni ciężarną lub kobietę w trakcie urlopu macierzyńskiego, wychowawczego lub rodzicielskiego, poniesie on konsekwencje prawne. Niezależnie od tego, jakie prawo przysługujące pracownicy w ciąży jest łamane, warto skonsultować się z doświadczoną kancelarią adwokacką — aby skorzystać z usług prawników z Poznania, kliknij tutaj: https://smadwokaci.pl/.

Warto wiedzieć również, że osoba niesłusznie zwolniona ma prawo do wniesienia odwołania do sądu pracy, na tę czynność ma 21 dni od otrzymania wypowiedzenia albo oświadczenia o rozwiązaniu stosunku pracy bez wypowiedzenia. Może ona żądać przywrócenia do pracy lub odszkodowania. Jeśli powróci ona do pracy, przysługuje jej odszkodowanie za czas, kiedy była bezrobotna. Za naruszenie przepisów przez pracodawcę, grozi mu kara grzywny do 5.000 złotych, może on także ponieść odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych.

5/5 - (ilość ocen: 1)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.