Oto największy koszmar polskich właścicieli firm

Od tego jak się ma kondycja finansowa firma zależy naprawdę bardzo wiele. Problemy finansowe oraz braków na prowadzenie firmy sprawia, że bieżąca działalność lub jej rozwój są niemożliwe. Największym koszmarem polskich właścicieli firm jest ryzyko utraty płynności finansowej.

Co to jest płynność finansowa dla firm

Płynność finansowa firmy to jej zdolność do terminowego regulowania zobowiązań finansowych. Płynność bardzo duży wpływ na wypłacanie wynagrodzeń pracownikom czy regulowanie płatności na rzecz wierzycieli. Odpowiednia płynność finansowa związku z tym jest bardzo kluczowa dla każdego właściciela firmy. Brak odpowiedniej płynności finansowej powoduje, że nasza firma staje się niewiarygodnym partnerem biznesowym.

Co wpływa na płynność finansową danej firmy

Na płynność finansową mają wpływ takie czynniki jak działania polityczne, wahania kursów walut oraz załamanie popytu na rynkach zagranicznych. Istotne czynniki, które mają wpływ to powstanie silnej konkurencji, zmiany technologiczne, wahania cen surowców lub zmiana trendów na rynku.

Bardzo kluczowym elementem mającym wpływ na płynność finansową ma sytuacja związana z nieterminowym realizowaniem płatność od naszych klientów. Jeżeli nasi klienci nie płacą nam w terminie za towar lub usługę to nasza firma też nie będzie mieć pieniędzy na pokrycie swoich zobowiązań finansowych.

W ciągu ostatniego półrocza 48 proc. firm otrzymywało zapłatę za towar lub usługi z ponad 60-dniowym opóźnieniem. Zgodnie z analizą właściciele firm nie spodziewają się poprawy w kwestii regulowania płatność na rzecz ich firm. W listopadzie tego roku wchodzi w życie część tzw. pakietu wierzycielskiego, która umożliwia wpisywanie dłużnika do Rejestru BIG już po 30 dniach od terminu płatności, a nie jak obecnie po 60 dniach.

Dodatkowo w ramach tzw. pakietu wierzycielskiego od przyszłego roku mają rozpocząć działanie dwa rejestry. Pierwszy rejestr będzie zbierał informacje o firmach, które nie regulują podatków lub ceł. Drugi rejestr będzie zbierał informacje o firmach wobec, których egzekucja sądowa lub administracyjna okazała się bezskuteczna. Wszystkie informacje z obu rejestrów będą dostępne na pomocą Biura Informacji Gospodarczej.

3/5 - (11 votes)

1 komentarz. Czytaj komentarze lub napisz nowy komentarz

  • 6 września 2018 o 15:22

    Bardzo ciekawy wpis i merytoryczny oraz zgadzam się z nim w 100%.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *