Kredyt bez zgody współmałżonka – Czy to w ogóle możliwe?

małżeństwo

Każda osoba posiadająca zdolność do czynności prawnych może zaciągnąć kredyt. To samo dotyczy osób będących w związku małżeńskim. Uzyskanie kredytu bez zgody współmałżonka jest możliwe, ale taka sytuacja ma swoje ograniczenia.

Banki stosują zabezpieczenie przed tego typu kredytami, które nie są poświadczone zgodą żony lub męża. Przede wszystkim ograniczona jest kwota, na jaką maksymalnie może zostać zaciągnięty taki kredyt, jest ona ustalana indywidualnie przez każdy bank.

Nie oznacza to od razu, że dana osoba będzie mogła wziąć kredyt bez zgody współmałżonka opiewający na kwoty maksymalne w kilku bankach, by łącznie osiągnąć znaczną sumę kredytu. Łączna kwota kredytu we wszystkich bankach jest w takim przypadku również ograniczona.

Stanowi to pewne zabezpieczenie, ale nie wyklucza samej możliwości uzyskania kredytu. Współmałżonek nie ma też możliwości sprawdzenia swojej drugiej połówki pod tym kątem. Informacje o kredytach są poufne i nie udziela się ich osobom trzecim.

Dlaczego wymagana jest zgoda współmałżonka?

Udzielenie zgody przez współmałżonka w niektórych sytuacjach jest niezbędne. Na przykład przy kredytach hipotecznych, gdzie kredyt zabezpieczany jest nieruchomością, a nieruchomość ta prawnie stanowi własność obojga małżonków, logicznym jest wymóg zgody współmałżonka.

Przy kredytach gotówkowych również jest to praktykowane, ale nie zawsze. Im większą kwotę kredytu chce uzyskać potencjalny klient banku, tym większe jest prawdopodobieństwo, że zostanie poproszony o uzyskanie od współmałżonka zgody na wypłatę środków.

W momencie zawarcia związku małżeńskiego, w przypadku, gdy nie jest zawierana intercyza stanowiąca umowę o rozdzielności majątkowej, dwoje ludzi uznaje swoje nabyte od tego czasu dobra za dobra wspólne, niezależnie czy były zakupione przez oboje małżonków, czy przez jedno z nich.

To samo dotyczy zobowiązań. Zarówno mąż, jak i żona są razem odpowiedzialni za spłatę wszelkich należności, niezależnie od tego, przez kogo z nich zostały zaciągnięte długi.

Zatem jeśli osoba będąca w związku małżeńskim zaciągnie kredyt bez wiedzy współmałżonka, konsekwencje ewentualnych problemów ze spłatą rat dotkną nie tylko kredytobiorcy, ale również jego niczego dotąd nieświadomego współmałżonka, pod warunkiem, że pieniądze z kredytu zostały przeznaczone na pokrycie kosztów wspólnych podstawowych potrzeb życiowych, takich jak jedzenie, czy ubrania.

Do jakiej kwoty kredyt można uzyskać bez zgody współmałżonka?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, choć można podać jakiś zarys.

W przypadku, gdy potencjalny kredytobiorca nie posiada odpowiedniej zdolności kredytowej, na którą składają się zarobki, stabilność zatrudnienia (najbardziej korzystna jest oczywiście umowa o pracę na czas nieokreślony), jak również dobra historia kredytowa, nie uzyska samodzielnie kredytu wcale lub uzyska znacznie niższy niż jest mu potrzebny.

Jedynym wyjściem w takiej sytuacji może być poproszenie współmałżonka o udział w kredycie. Jeśli jednak potencjalny klient banku posiada odpowiednią zdolność kredytową, jego możliwości i tak są ograniczone. Banki często same ustalają kwoty, do których mogą udzielić kredytu danej osobie bez zgody jej współmałżonka.

Wpływ na ostateczną kwotę ma również specyfika profilu tej osoby w BIK. W końcu im lepsza zdolność kredytowa, tym większy kredyt można zaciągnąć. Czasem jednak banki opierają się na limicie wynoszącym około 20 000 zł kredytu dla osoby będącej w związku małżeńskim, która nie chce włączyć współmałżonka do udziału w kredycie.

Należy pamiętać, że ogólna kwota kredytów zaciągniętych w różnych bankach bez zgody współmałżonka również jest z góry ograniczona.

Konsekwencje przy niespłacaniu kredytu

W przypadku, gdy jeden z małżonków zaciągnął szybki kredyt przez internet i z jakichś powodów go nie spłaca, nie ma możliwości, by konsekwencjami z tego powodu został obarczony również współmałżonek. Wierzyciel może zająć jedynie majątek należący wyłącznie do osoby zadłużonej.

Inaczej jest jednak w sytuacji, gdy jedno z małżonków wzięło kredyt z przeznaczeniem na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych rodziny. W praktyce oznacza to, że jeśli pieniądze uzyskane z kredytu zostały przeznaczone na jedzenie, ubrania, wyprawki szkolne dla dzieci, czy nawet sprzęt AGD do wspólnego domu, to za spłatę takiego zobowiązania odpowiedzialni są oboje z małżonków nawet, jeśli jedno z nich nie miało pojęcia o kredycie.

W wyjątkowych przypadkach, gdy można udowodnić, że kredyt gotówkowy zaciągnięty przez jedną ze stron nie był wykorzystany do zaspokojenia potrzeb rodziny, istnieje możliwość wystąpienia do sądu po odpowiedni dokument. Sąd, na podstawie niezbitych dowodów, może wydać postanowienie mówiące, iż za określony kredyt odpowiedzialny jest tylko jedno z małżonków i tylko on ma je spłacać.

Rozdzielność majątkowa

W momencie, gdy między dwojgiem ludzi będących w związku małżeńskim, zostanie ustanowiona rozdzielność majątkowa, wszelka odpowiedzialność za ewentualne kredyty spada wyłącznie na stronę, która te kredyty zaciągnęła.

W przypadku rozdzielności majątkowej, żaden bank nie będzie również żądał zgody od współmałżonka na udzielenie kredytu. Jest to bardzo bezpieczne rozwiązanie, jeśli chodzi o zagrożenie związane z utajonymi kredytami współmałżonka.

4.1/5 - (ilość ocen: 8)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.