Na czym polega odrzucenie spadku?

sprawiedliwość

Gdy umiera osoba, następuje otwarcie jej spadku. Wszystkie osoby, które były ujęte w testamencie, mają do niego prawo. Jednak nie zawsze trzeba go przyjmować. Na czym polega odrzucenie spadku?

Spadek po zmarłej osobie

Otwarcie spadku następuje bezpośrednio po śmierci danej osoby. Dziedziczenie ma charakter sukcesji uniwersalnej. Spadkobiercy mogą przyjąć lub odrzucić spadek. Po otwarciu spadku każdy spadkobierca może złożyć wniosek dotyczący odrzucenia lub przyjęcia spadku. Jeśli osoba nie złoży go, wtedy po upływie 6 miesięcy, przyjmuje się, że spadkobierca przyjmuje spadek z całym dobrodziejstwem inwentarza. Do niego należą dobra zmarłej osoby, jak nieruchomości, czy inne części majątku — w tym także zadłużenia. Więcej informacji na temat spadku jest zawartych w artykule adwokata Krzysztofa Śpiewaka: https://adwokatspiewak.pl/aspekty-odrzucenia-spadku/.

Kolejność dziedziczenia

Linia dziedziczenia przechodzi najpierw na małżonka i zstępnych spadkodawcy, następnie na jego rodziców. Jeśli te osoby odrzuciły przyjęcie spadku, udział spadkowy przechodzi na rodzeństwo osoby zmarłej w równej proporcji. W przypadku złożenia przez rodzeństwo wniosku o odrzucenie spadku udział spadkowy przekazuje się ich zstępnym.

Podsumowując, pierwszeństwo do spadku należy się dzieciom osoby zmarłej. Dopiero jeśli taka osoba nie posiada dzieci, małżonka, rodziców, rodzeństwa lub oni wszyscy złożyli wniosek o odrzucenie spadku, wtedy spadek otrzymuje gmina, w której ostatnio mieszkał spadkodawca. Jeśli mieszkał on za granicą, majątek przypada Skarbowi Państwa jako spadkobiercy ustawowemu.

Małoletni spadkobierca

Jeśli osoba małoletnia jest spadkobiercą, a jej rodzic odrzucił spadek lub gdy małoletni jest powołany do dziedziczenia w testamencie, wtedy opiekun dziecka może złożyć wniosek o odrzucenie spadku w imieniu małoletniego. Konieczne jest wystąpienie do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wyrażenie zgody na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem osoby małoletniej, która polega na odrzucenie spadku po spadkodawcy. Do wniosku należy dołączyć akt urodzenia dziecka, a także odpis skrócony aktu zgonu i postanowienie sądu w przedmiocie odrzucenia spadku. Złożenie wniosku o odrzucenie udziału w spadku przez osobę małoletnią podlega opłacie w wysokości 100 zł. Jeśli chcemy uzyskać profesjonalną poradę dotyczącą spadku, warto skontaktować się z kancelarią prawną (https://adwokatspiewak.pl/obszary-praktyki/prawo-spadkowe/).

Zarobko.pl poleca  Płatności gotówkowe – czy ktoś z nich jeszcze korzysta?

Jak wygląda odrzucenie spadku?

W przypadku odrzucenia spadku przez spadkobiercę powołanego do dziedziczenia w testamencie, na jego miejsce wchodzą inni spadkobiercy w nim zapisani. Takie osoby dziedziczą majątek w równych częściach.

Możemy wyróżnić dwa rodzaje podstawienia występujące w testamentach.

Podstawienie zwykłe to sytuacja, w której spadkodawca powołał do dziedziczenia majątku osobę, która wejdzie na miejsce ustawowego spadkobiercy, w momencie, gdy nie chce przejmować spadku lub nie może tego uczynić.

Inną sytuacją jest podstawienie powiernicze. W tym przypadku osoba zmarła w testamencie zobowiązuje spadkobiercę do zachowania nabytego majątku i pozostawienia go innej osobie. Skutkiem jest powołanie tej innej osoby do przyjęcia spadku na wypadek, jeśli spadkobierca złożyłby wniosek o odrzucenie spadku, nie chciałby go przyjąć lub nie mógłby. W świetle polskiego prawa podstawienie powiernicze traktowane jest jak podstawienie zwykłe.

W przypadku braku innych spadkobierców testamentowych lub jeśli osoba zmarła nie zastosowała podstawienia w miejsce spadkobiercy, w kolejności do dziedziczenia są spadkobiercy ustawowi. Jeśli wszyscy spadkobiercy ustawowi odrzucą spadek po zmarłym, majątek przejmuje gmina, w której spadkodawca ostatnio zamieszkiwał. W przypadku zamieszkiwania osoby zmarłej za granicą lub braku informacji o jej ostatnim miejscu zamieszkania — spadek przejmuje Skarb Państwa.

Oceń post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *