10 wspaniałych, czyli nowoczesne modele biznesowe

praca w biurze

Dynamiczny rozwój rynku niejako konotuje powstawanie trudnej do określenia liczby modeli biznesowych. Rynek się zmienia, a wraz z nim klienci oraz ich oczekiwania. Do rozgrywki wchodzą wszelkie innowacje, nowe technologie. Jedne branże upadają, inne rosną w siłę. No i jest konkurencja. By sprostać wszystkim wymaganiom współczesnego rynku, niemal każda firma musi wybrać indywidualną drogę do sukcesu. 10 wspaniałych to przykłady modeli biznesowych, które zrewolucjonizowały nowoczesny rynek. Warto je poznać bliżej.

Czym jest model biznesowy?

Modele biznesowe najlepiej zdefiniował w swojej książce wizjoner Alexander Oserwalder, który stwierdził, że modele biznesowe niejako pokazują podstawy, które stoją za sposobem tworzenia przez organizację stałych wartości oraz zapewnienia i czerpania bezpiecznych zysków z wytworzonych przez nią wartości.

10 wspaniałych – rewolucyjne modele biznesowe

Prezentowane poniżej modele biznesowe mogą stać się inspiracją podczas budowy własnych rozwiązań. Dodatkowo zawsze można skorzystać z profesjonalnego doradztwa firmy doradczej SellWise w tej dziedzinie.

  1. Cash Machine jest modelem, który bazuje na negatywnym cyklu konwersji gotówki. Biznes otrzymuje fundusze od klientów, a dopiero potem płaci dostawcom, partnerom i pracownikom.
  2. Crowdfunding jest outsourcingiem finansowania projektu. Model ten opiera się na woli i chęci osób spoza organizacji: klientów, fanów, którzy dobrowolnie wspierają konkretny pomysł.
  3. Integrator polega na kontroli wszystkich części łańcucha wartości i szybkiemu reagowaniu na sytuacje kryzysowe.
  4. Freemium – model popularny w e-biznesie. Poprzez darmowy dostęp do danej usługi, przy jednoczesnej możliwości kupna dodatkowych funkcjonalności.
  5. Open Business – czyli kolaboracja różnych podmiotów w celu wypracowania najbardziej innowacyjnych rozwiązań. Model ten zakłada dużą otwartość i transparentność organizacji, która decyduje się udostępnić swoje działania i zachęcić do współpracy inne firmy, również konkurencyjne.
  6. Model subskrypcyjny zakłada wniesienie regularnej, okresowej opłaty przez użytkownika za dostęp do konkretnego produktu lub usługi. Ten model biznesowy jest komfortowy dla klienta, ale i dla firmy, która może zaplanować swoje przychody.
  7. User design – model, w którym produkty lub usługi są „outsourcowane” do klientów organizacji, którzy polecają, tworzą produkt i zarabiają na nim, a poprzez reklamę firma ma konkretne zyski.
  8. Pay What You Want – tu najważniejszy jest konsument i jego decyzja, ile za dany produkt może zapłacić. Jest to krok do budowania zaufanej społeczności i bliskich relacji na linii firma-klient.
  9. Sprzedaż doświadczeń – gdy rynek jest silnie obarczony konkurencją, sama sprzedaż produktu lub usługi może nie być wystarczająca. Wtedy w sukurs przychodzi tak zwane pozytywne doświadczenie skierowane do konsumenta.
  10. Razor and Blade – to model biznesowy, w którym podstawowy produkt nie jest drogi, ale zyski pochodzą ze sprzedaży dodatkowych opcji i akcesoriów, które są niezbędne do jego działania.

To tylko wybrane przykłady modeli biznesowych, które można z powodzeniem mnożyć i mnożyć. Każda organizacja w zasadzie może stworzyć swój sposób działania, który dla niej będzie generował zyski.

Oceń post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.