O motywacji pracowników

37% firm przyznało, że wypłaty wynagrodzeń mają wpływ na zaangażowanie i skuteczność pracowników. Dlatego należy zaplanować strategię motywacyjną i opierać się na spójnych działaniach, aby przynieść zyski firmie.

Motywacja pracowników to inwestycja

W czasach rosnących oczekiwań zarówno po stronie pracodawcy, jak i po stronie pracownika, czy wynagrodzenie jest wystarczające, aby pracownik mógł być zaangażowany i skuteczny? Wzrost na rynku pozapłacowym w ciągu ostatnich kilku lat wskazuje, że sama płaca nie wystarczy.

Firmy zaczynają widzieć motywację zespołu nie tylko jako inwestycje, ale jako narzędzie do budowania efektywności i zaangażowania. Właśnie budowanie motywacji, która stała się głównym powodem oferowania świadczeń pozapłacowych, wyprzedzając dotychczasową opiekę społeczną.

Przedsiębiorstwa, biorąc pod uwagę znaczenie motywacji, zwiększają budżety każdego roku. Większość badanych firm deklaruje utrzymanie wysokich budżetów na tym samym poziomie, co rok wcześniej, a 9% zwiększa budżet.

Zatrudnienie jest tylko wstępem, trzeba zadbać o budowanie zaangażowania i efektywności ludzi, ponieważ sukces organizacji zależy od jej pracowników.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *