Operator A2 ma zwrócić Polsce prawie miliard złotych

Komisja Europejska podjęła decyzję, że Spółka Autostrada Wielkopolska SA musi zwrócić polskiemu państwu kwotę 895 mln złotych. Według Komisji Europejskiej spółka otrzymała za dużą kwotę z tytułu zmiany ustawy o autostradach płatnych.

Komisja Europejska rozpoczęła dochodzenie w tej sprawie w czerwcu 2014 roku. Uznała wtedy, że spółka ma prawo do otrzymania rekompensaty. Jednak Komisja stwierdziła, że władze w Polsce oparły się na danych z roku 1999, które są już nieaktualne.

Związku z tym doprowadziło to do podwyższenia przychodów spółki z tytułu opłat za przejazd pojazdów ciężarowych w przypadku braku zmian legislacyjnych. Komisja stwierdziła, że uzyskana przez spółkę rekompensata była nieuzasadniona oraz spowodowała naruszenie unijnych zasad pomocy państwa.

Początek całej sprawy

Początek sprawy rozpoczął się w roku 2005, w którym to Polska zmieniła przepisy odnośnie pojazdów ciężarowych, które były obciążone opłatami za korzystanie z autostrad podwójnie. Podwójne obciążenie było niezgodne z unijnymi przepisami.

Według starych przepisów pojazdy ciężarowe podlegały opłacie ryczałtowej oraz opłacie autostradowej. Zmiana przepisów spowodowała, że pojazdy ciężarowe zostały zwolnione z opłat autostradowych. Władze Polskie postanowiły dokonać rekompensaty właścicielom koncesji na autostradę związku z utratą dochodów.

Jednak w przypadku spółki Autostrada Wielkopolska SA wyrażono zgodę na utrzymanie wewnętrznej stopy zwrotu spółki. W sierpniu 2012 roku władze w Polsce postanowiły zgłosić Komisji, że wypłaciły za wysoką rekompensatę spółce poprzez zawyżenie przez spółkę wewnętrznej stopy zwrotu.

Pomyłka spółki Autostrada Wielkopolska SA

Cała sprawa wynikła z tego, że spółka skorzystała z badania z roku 1999, a powinna skorzystać z badania aktualnego pochodzącego z roku 2004. W badaniu z 1999 roku stwierdzono znacznie wyższy poziom ruchu oraz przychodów, a co spowodowało również większą rentowność. To wszystko spowodowało, że kwota rekompensaty przewyższyła dochód jaki spółka byłaby zdolna wypracować.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *