Płaca minimalna 2018: 2100 złotych, a za godzinę 13,70 zł.

Płaca minimalna 2018

Rada Ministrów podjęła decyzje, że w roku 2018 minimalne wynagrodzenie wynosić będzie 2100 zł brutto , a minimalna stawka godzinowa zostanie podniesiona do 13.70 zł brutto. Propozycja odnośnie wynagrodzenia minimalnego oraz stawki godzinowej została przygotowana przez ministerstwo rodziny, pracy oraz polityki społecznej.

Podjęta decyzja oznacza, że wynagrodzenie minimalne wzrośnie o 100 zł brutto  w stosunku do roku 2017, a minimalna stawka godzinowa zostanie podniesiona o 70 gr brutto. Kwota minimalnego wynagrodzenia będzie stanowić 47.3 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na rok 2018. W czerwcu rząd chciał, aby wynagrodzenie minimalne wynosiło 2080 zł brutto, a minimalna  stawka godzinowa 13.50 zł brutto.

Związkowcy z OPZZ oraz FZZ proponowali, aby minimalne wynagrodzenie wynosiło około 2220 zł brutto. Pracodawcy w ramach Rady Dialogu Społecznego proponowali, aby minimalne wynagrodzenie wynosiło 2050 złotych.

Stanowisko Ministerstwa Rodziny, Pracy oraz Polityki Społecznej.

Według ministerstwa przygotowana propozycja jest umiarkowana. Szefowa ministerstwa Elżbieta Rafalska podkreśla, że propozycja została przedstawiona w oparciu o dobrą sytuację gospodarczą naszego kraju. Według wyliczeń ministerstwa podwyższenie minimalnego wynagrodzenia spowoduje wzrost wydatków budżetu państwa w roku 2018 na poziomie około 164.2 mln złotych w skali całego roku.

Jednak ministerstwo podkreśla, że skutki finansowe będą w rzeczywistości niższe, ponieważ część wydatków wpłynie państwowego budżetu jako podatek dochodowy od osób fizycznych. Związku z podniesieniem minimalnego wynagrodzenia do państwowego budżetu wpłynie więcej środków z tytułu podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz fundusze.

Skutki, które przyniesie wprowadzona zmiana wynagrodzenia minimalnego oraz minimalnej stawki godzinowej.

Zwiększenie minimalnego wynagrodzenia oraz minimalnej stawki godzinowej spowoduje, że do państwowego budżetu wpłynie więcej pieniędzy z tytułu podatku dochodowego, składek na ubezpieczenie oraz fundusze. Wzrost dochodu państwa z tytułu podatku dochodowego to również wzrost dochodu poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, które wynikają z ustawy o dochodach samorządów.

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia oraz stawki godzinowej to również wzrost dochodów nie tylko państwa lecz gospodarstw domowych. Obecna liczba osób otrzymujących minimalne w wynagrodzenie wynosi około 1.4 mln. Dochody pracowników oraz ich rodzin w skutek wzrostu minimalnego wynagrodzenia wzrosną o 1.1 mld zł netto. Wynagrodzenie minimalne obejmuje osoby, które są zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

Stawka godzinowa minimalna obejmuje osoby, które pracują na podstawie umowy zlecenia oraz samozatrudnienia poprzez wykonywanie usług dla danej firmy. Wynagrodzenie minimalne netto w roku 2018, czyli takie, które pracownik otrzyma do ręki wyniesie 1530 zł. Podniesienie minimalnego wynagrodzenia spowoduje, że wzrośnie również wysokość zasiłków na przykład zasiłku chorobowego.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *