Polski przemysł idzie pod prąd

Polski przemysł idzie pod prąd

Indeks określający nastroje europejskiego przemysłu w sierpniu wystrzelił w górę, ale przedsiębiorcy w Polsce nie podzielają tego entuzjazmu. Raport GUS określa, że dyrektorzy przedsiębiorstw bardzo pozytywnie oceniają koniunkturę.

Przedsiębiorcy, którzy byli ankietowani w ramach przygotowywanego raportu przez GUS wycenili ogólny klimat koniunktury w swojej branży na poziomie 7,4. Jest to najwyższy wynik od 6 lat. Opublikowana przez GUS wartość za miesiąc sierpień jest taka sama jak sprzed miesiąca.

Dodatkowo w przypadku pozbawienia danych efektów sezonowych to wartość quo traci swoją moc. Po odsezonowaniu wartość wskaźnika się zmniejszyła prawie o 1 w stosunku do lipca. Zmiany pozytywne, które miały miejsce w Europie Zachodniej nie przeniosły się na nastroje w krajowym przemyśle.

Odczyt wstępny wskaźnika PMI za miesiąc sierpień w strefie euro, w tym głównie w Niemczech wskazał na bardzo dobre nastroje, które panują wśród menadżerów. Bardzo dobre sygnały płyną z sektora przemysłowego. Należy zaznaczyć, że gospodarka w Polsce jest oparta na przemyśle.

Dotychczasowo motorem rozwoju całego sektora były nie wysokie koszty pracy, które rosną i tak znacznie szybciej niż we Francji czy w Niemczech. Wydajność pracy w Polsce ulega również zwiększeniu dwukrotnemu. Eksperci zaznaczają, że różnica między kosztami oraz wydajnością pracy ulegnie wzrostowi, a wartość kosztowej konkurencyjności w Polsce ulegnie zmniejszeniu.

Podkreśla się, że eksporterzy w Polsce jeszcze nie uświadamiają sobie radykalnej poprawy wydajności i dalej będą widzieć swoją przewagę głównie w kosztach. Spowoduje to według prognoz zmniejszenie ich konkurencyjności o jedną trzecią oraz utratę swoich udziałów na rynkach zagranicznych.

Zamówienia składane dla polskich firm.

Schłodzenie, ale lekkie nastrojów w polskim przemyśle jest efektem czynników wewnętrznych. W miesiącu lipcu liczba nowych zamówień dla producentów z Polski zwiększyła się, ale w najwolniejszym tempie od 8 miesięcy.

Nastąpiło zwiększenie tempa zamówień eksportowych, które wyprzedziło tempo wzrostu wszystkich zamówień, które były otrzymywane przez polskie firmy działające w sektorze wytwórczym. Wskaźnik PMI polskiego przemysłu spadł oraz dane gospodarcze realne okazały się słabsze od konsensu rynkowego.

Szacunki GUS ukazały, że dynamika roczna przemysłowej produkcji wyniosła 6,2 proc. Należy zaznaczyć, że eksperci szacowali wzrost o 8,4 proc. Odczyt danych PMI oraz realnych danych GUS nie sprawił, że ekonomiści bili na alarm. Słabe dane za miesiąc lipiec tłumaczy się niedoszacowaniem efektów przesunięć przestojów wakacyjnych w produkcji lub dłuższymi urlopami w fabrykach samochodowych. Miesiąc sierpień sprawił to, że ocena portfela zamówień oraz produkcji są bardzo pozytywne.

Sprzyjanie europejskiego klimatu.

W strefie euro wartość PMI dla przemysłu oraz usług wyniósł  55,8 pkt. Przypomnijmy, że w lipcu wyniósł on 55,7 pkt. a rynkowy konsensu był na poziomie 55,5 pkt. PMI dla przemysłu wyniósł 57,4 pkt a komponent usługowy wzrósł do poziomu 54,9 pkt. Dla gospodarki w Polsce istotne są odczyty dla Niemiec związku na bardzo silne powiązania handlowe. Należy podkreślić, że zbiorcza wartość PMI przewyższyła oczekiwania rynku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *