Założenia projektu budżetu na rok 2018

Rada Ministrów przyjęła na rok 2018 projekt budżetu. Celem na najbliższy rok jest wsparcie solidarnościowe polityki społecznej oraz gospodarczego wzrostu przy jednoczesnym utrzymaniu stabilnych finansów publicznych. Projekt budżetu na najbliższy rok spełnia wymagania odnośnie stabilizującej reguły wydatkowej oraz deficytu sektora finansów niższego niż 3 proc. PKB w oparciu o metodykę unijną.

Założenia projektu budżetu na rok 2018

Projekt budżetu na rok 2018 zakłada:

 • dochody państwa na poziomie 355.7 mld zł,
 • wydatki państwa na poziomie 397.2 mld zł,
 • deficyt budżetu państwa na poziomie nie większym niż 41.5 mld zł,
 • deficyt sektora finansów publicznych na poziomie 2.7 proc. PKB na podstawie metodyki unijnej.

Wskaźniki makroekonomiczne podstawowe zakłada się następująco:

 • wzrost PKB w ujęciu realnym o 3.8 proc,
 • wzrost cen towarów i usług średnioroczny na poziomie 2.3 proc,
 • wzrost funduszu wynagrodzeń gospodarki narodowej oraz emerytur i rent na poziomie przeciętnym 6.3 proc,
 • wzrost prywatnego spożycia o 5.9 proc. w normalnym ujęciu.

Wydatki według budżetu na rok 2018.

Projekt budżetu na rok 2018 zabezpiecza środki finansowe związane z wydatkami na kluczowe działania rządu oraz nowe działania rządu. Budżet uwzględnił wydatki na program Rodzina 500 plus oraz rewaloryzację rent oraz emerytur. Budżet uwzględnia również wydatki, które będą związane z:

 • obniżeniem wieku emerytalnego 60 lat dla kobiet oraz 65 lat mężczyzn,
 • waloryzacją rent oraz emerytur od dnia 1 marca 2018 r, które będą mieć poziom 102.7 proc,
 • wzrostem wydatków, które będą przeznaczone na zwiększenie obronności Polski,
 • wydatkami mającymi na celu restrukturyzację w sektorze górnictwa węgla kamiennego,
 • wydatkami  potrzebnymi do finansowania bezpłatnych leków, środków spożywczych mających specjalne przeznaczenie żywieniowe oraz wyrobów medycznych dla osób, które ukończyły 75 rok życia,
 • wydatkami istotnymi do sfinansowania programu Mieszkanie Plus oraz innych zadań w obszarze mieszkalnictwa,
 • wydatkami istotnymi do sfinansowania modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biura Ochrony Rządu na lata 2017-2020,
 • wydatkami mających na celu podniesienie kwoty wolnej.

Dochody według budżetu na rok 2018.

Budżet na rok 2018 zakłada, że wpływ na dochody w następnym roku będzie mieć kontynuacja podjętych zadań z roku 2017. Do tych działań należy między innymi:

 • utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej,
 • wzrost skuteczności ściągalności podatków,
 • zwiększenie zdolności analitycznych aparatu skarbowego,
 • walka z mafiami VAT-owskimi,
 • wprowadzenie w tym roku systemu monitorowania przewozu towarów,
 • uszczelnienie systemu podatkowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *