Przedawnienie długów – jak to wygląda?

zegar i pieniądze

Zaciągnięcie kredytu jest świetnym rozwiązaniem zwłaszcza, gdy potrzebujemy gotówki w szybkim czasie. To, że istnieje wiele ofert kredytowych i pożyczkowych, wie w zasadzie każdy człowiek. Wszystko za sprawą wielu banków oraz parabanków, które często bez żadnych zaświadczeń udzielają kredytów lub pożyczek.

Podpisanie umowy na pożyczkę lub kredyt wygląda bardzo podobnie. W oby przypadkach, należy wypełnić formularz, w którym zostaną uzupełnione dane kredytobiorcy, jak Imię, nazwisko, numer pesel oraz seria i numer dowodu osobistego.

W przypadku banków, w momencie ubiegania się o wysoki kredyt, z pewnością będzie wymagane dodatkowe zaświadczenie o zarobkach osoby ubiegającej się o udzielenie kredytu.
Kiedy kredyt zostanie już przyznany, następuje spłata zobowiązania.

Comiesięczna rata uwzględnia kwotę kredytu oraz odsetki, które oblicza bank. Wszystko jest jasne i przejrzyste, jednak problemy rozpoczynają się podczas braku możliwości spłaty zaciągniętego kredytu lub pożyczki.

Co zrobić w przypadku braku możliwości spłaty zobowiązania?

Najlepszym rozwiązaniem takiej sytuacji, jest zgłoszenie się do banku z prośba o zmniejszenie raty kredytowej.

Niestety, nie w każdym przypadku jest to możliwe. Wszystko zależy od okresu trwania zobowiązania. Jeśli zaciągnięta pożyczka lub kredyt, jest rozłożona na maksymalną ilość rat, w tym przypadku wydłużenie okresu kredytowania nie będzie możliwe, dlatego podczas braku zaksięgowania wpłat, nastąpi zadłużenie w spłacie.

Co zrobić w przypadku zadłużenia, którego nie jesteśmy wstanie pokryć?

W Polskim prawie występuje tak zwane przedawnienie długów. Na czym ono polega? Przedawnienie się długów dotyczy przede wszystkim tylko wartości materialnej, którym jest właśnie kredyt.

Kiedy kredytobiorca nie uiszcza wymaganej do spłaty kwoty, bank lub parabank może zgłosić do organów ścigania prośbę, o ściągnięcie długu. Jeśli kredytobiorca jednak nie jest wypłacalny i fizycznie nie jest wstanie spłacić zaciągniętej gotówki, może skorzystać z tak zwanej możliwości przedawnienia się długów.

Należy pamiętać, że przedawnienie się długów nie jest równoznaczne z przywróceniem zdolności kredytowej. W przypadku zrzeknięcia się spłaty, dług w przypadku kredytów przedawni się po okresie 6 lat. Jeszcze do niedawna było to aż 10 lat.

Od kiedy nalicza się okres 6 lat, by zadłużenie się przedawniło?

Okres 6 lat nalicza się w momencie pierwszego zadłużenia wynikającego z płatności za zobowiązanie. Doskonałym przykładem jest brak wpłaty raty kredytowej. Jeśli przykładowo, kredytobiorca ma obowiązek wpłacić ratę kredytową 10 dnia miesiąca, to od 11 dnia miesiąca istnieje zadłużenie w spłacie i od tego momentu nalicza się okres 6 lat, by móc przedawnić dług.

Jak wygląda przedawnienie się długu a podjęcie zatrudnienia?

Jeśli bank lub parabank wystąpi d komornika o ściągnięcie zobowiązania, automatycznie uruchomi się proces komorniczy. Jeśli w tym momencie kredytobiorca podejmie zatrudnienie, bowiem komornik ma prawo do zajęcia konta pracownika lub skontaktowanie się z pracodawcą w celu ściągnięcia widniejącego zadłużenia.

Należy również pamiętać o tym, że dłużnik ma obowiązek poinformowania komornika o nowym zatrudnieniu i wskazania miejsca pracy. W przypadku takiej informacji może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

W ciągu 6 lat od powstałego zadłużenia, kredytobiorca nie posiadał zatrudnienia oraz nie otrzymywał żadnego świadczenia finansowego, co przełożyło się na brak możliwości spłaty zadłużenia, czy w tej sytuacji długi się przedawnią?

Aby przedawnić dług kredytobiorca zobowiązany jest do przerwania biegu zadłużenia. W tej sytuacji należy wszcząć mediację, uznać roszczenie przez dłużnika, lub wstawić się w sądzie w przypadku pozwu.

Czy tylko zadłużenia związane z kredytem lub pożyczką ulegają przedawnieniu?

Jeśli chodzi o przedawnienie długów, tyczą się one nie tylko kredytów czy pożyczek. Przedawniają się również mandaty oraz przedwstępna umowa sprzedaży. w tych przypadkach okres przedawnienia wynosi rok.

W przypadku nieopłaconej faktury, roszczeń z tytułu sprzedaży lub dostawy, nieopłacenia faktury telekomunikacyjnej lub debetu na koncie, okres przedawnienia wynosi 2 lata. Jeśli chodzi o zadłużenie związane z prowadzeniem działalności, brakiem wypłacenia wynagrodzenia pracownikowi, niezwrócenie zaliczki lub przedpłaty, zalegania za czynsz oraz zadłużeniu na karcie kredytowej, okres przedawnienia się zobowiązania przypada na 3 lata.

Tak samo jak w przypadku przedawnienia się długu wiązanego z kredytem, po 6 latach przedawniają się długi spadkowe, które nie zostały odrzucone w terminie. Należy pamiętać, aby być w kontakcie z kredytodawcą lub osobą względem której posiadamy zadłużenie i spróbować dojść do porozumienia.

W innym przypadku, proces komorniczy może ciągnąć się latami zwłaszcza, gdy dłużnik będzie posiadał dochody. W przypadku zajęcia przez komornika konto, przedawnienie długów się anuluje, gdyż wpłynie na konto kredytodawcy zaległa kwota.

Kolejny okres 6 lat będzie naliczał się więc od ponownego zaprzestania spłaty zobowiązania. W przypadku niepoinformowania komornika o zatrudnieniu, dłużnikowi może również grozić konsekwencje prawne.

4.2/5 - (ilość ocen: 4)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.