Czym wyróżniają się spółki partnerskie?

Spółki partnerskie to osobowe spółki prawa handlowego. Są one tworzone przez osoby (wspólników, partnerów), aby wykonywać wolny zawód w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Kto może zostać partnerem w takiej spółce i co ją wyróżnia?

Partnerzy w spółce partnerskiej

Wspólnicy w spółce partnerskiej określani są mianem partnerów. Mogą nimi został wyłącznie osoby fizyczne mające uprawnienia do wykonywania wolnego zawodu. W rozumieniu ustawodawcy wolny zawód to taki, który charakteryzuje się m.in. osobistym świadczeniem ulg oraz posiadaniem szczególnych kwalifikacji do wykonywania określonego zawodu, które potwierdzone są odpowiednimi dokumentami.

Według Art. 88 Kodeksu spółek handlowych, partnerami w spółce mogą być osoby uprawnione do wykonywania takich zawodów jak:

 • biegły rewident,
 • adwokat,
 • księgowy,
 • aptekarz,
 • lekarz,
 • radca prawny,
 • makler papierów wartościowych,
 • tłumacz przysięgły,
 • architekt,
 • inżynier budownictwa,
 • lekarz dentysta,
 • lekarz weterynarii.

Umowa spółki partnerskiej

Umowa spółki partnerskiej powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Kwestie, które muszą zostać uwzględnione w takiej umowie, to przede wszystkim:

 • nazwa firmy,
 • siedziba spółki,
 • określenie przedmiotu działalności spółki,
 • wskazanie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika (razem z określeniem ich wartości),
 • określenie wolnego zawodu, który będzie wykonywany w ramach działalności zawiązywanej spółki.

Zawarcie umowy spółki nie wystarczy do tego, by spółka powstała. Spółka partnerska powstaje w momencie wpisania jej do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Cechy wyróżniające spółkę partnerską

Spółka partnerska to płatnik podatku VAT. Podatek dochodowy jest opłacany przez każdego partnera samodzielnie, nie mają oni możliwości opłaty podatku w formie ryczałtu ewidencjonowanego.

Stosunki wewnętrzne pomiędzy partnerami mogą zostać dowolnie ukształtowane poprzez zawartą między nimi umowę. Jeśli umowa spółki nie stanowi inaczej, każdy partner ma prawo do jej samodzielnego reprezentowania.

Co więcej, w spółce partnerskiej co do zasady partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki, które powstały w związku z wykonywaniem wolnego zawodu w spółce przez pozostałych partnerów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *