Sprzedaż długu firmie windykacyjnej to jedna z opcji, kiedy Twoi kontrahenci zalegają z płatnościami

Sprzedaż długu firmie windykacyjnej

Prędzej czy później, ale każdy przedsiębiorca spotyka na swojej drodze klienta lub kontrahenta, który uchyla się od płatności za zrealizowaną usługę lub dostarczone towary. Jeżeli wśród pracowników nie ma osoby doświadczonej w odzyskiwaniu należności, to rozwiązaniem może być sprzedaż długu firmie windykacyjnej.

Zatory płatnicze to wciąż problem (nie tylko) polskich firm

Kiedy powstaje zator płatniczy? Gdy kontrahent lub klient nie reguluje w terminie swoich zobowiązań wobec dostawcy. Wówczas w księgowości firmy realizującej zlecenie, widnieją nieopłacone faktury. Brak pieniędzy na firmowym koncie powoduje, że nie tylko nie może ona dalej inwestować i rozwijać się, ale może spowodować problem z opłaceniem rachunków otrzymanych od swoich dostawców czy wypłaceniem pensji.

Szacuje się, że w Polsce ok. 50% podmiotów gospodarczych zetknęło się z zatorem płatniczym. Faktury są regulowane – owszem – ale po czasie. To nie tylko negatywnie wpływa na kondycję finansową firm, ale też rodzi pytanie o to, jak rozmawiać z dłużnikami. Jeżeli przedsiębiorca lub jego pracownicy nie mają doświadczenia w odzyskiwaniu należności, prowadząc rozmowy z przedstawicielami dłużnych im podmiotów, mogą wywołać więcej szkód niż pożytku.

Jeżeli dłużnik nie chce uregulować płatności, a od wystawienia faktury minęło np. kilka miesięcy, to rozwiązaniem może być wystąpienie do sądu o wydanie nakazu zapłaty. Niestety, dochodzenie pieniędzy na drodze sądowej i ewentualnie później przy pomocy komornika sądowego jest kosztowne i czasochłonne. Alternatywą może być odsprzedanie długu firmie windykacyjnej.

Sprzedaż długu firmie windykacyjnej czy windykacja na zlecenie?

Rynek zarządzania wierzytelnościami w Polsce jest dojrzały, ale osoby, które zamierzają skorzystać z ich oferty, nie zawsze wiedzą, czego mogą oczekiwać. Czy zlecenie windykacji i sprzedaż długu firmie windykacyjnej jest tym samym? Nie.

Zlecając windykację profesjonalistom, przedsiębiorca może odzyskać należność, nie ponosząc przy tym żadnych kosztów tytułem obsługi. W tym przypadku dochodzenie pieniędzy o tyle się opłaca, że specjaliści działają na rzecz swojego klienta, a ten nie musi obawiać się o koszty.

Odsprzedanie długu firmie windykacyjnej polega na zbyciu wierzytelności zewnętrznemu podmiotowi lub wystawieniu jej na jednej z działających giełd wierzytelności. Takie rozwiązanie daje wiele korzyści przedsiębiorcy:

  • od razu otrzymuje pieniądze od firmy windykacyjnej, czyli nie musi czekać, aż jej pracownicy odzyskają należność na jego rzecz,
  • pozbywa się nieopłaconej faktury z repetytorium.

Ile to kosztuje?

Przedsiębiorca, który zdecyduje się podpisać umowę z firmą windykacyjną o odzyskanie należności nie musi ponosić kosztów na początku. Dlaczego? Firmy windykacyjne najczęściej proponują taki model rozliczenia, zgodnie z którym ich wynagrodzenie stanowi prowizja od odzyskanej kwoty.

Sprzedanie długu firmie windykacyjnej oznacza, że przedsiębiorca otrzyma niższą kwotę niż ta, która widnieje na nieopłaconej fakturze. W jaki sposób firmy windykacyjne wyliczają wartość wierzytelności? Najczęściej przed zakupem wierzytelności jej pracownicy przeprowadzają wywiad gospodarczy, szacując tym samym możliwości odzyskania pieniędzy. Jeżeli firma nie widnieje w bazach gromadzących informacje o dłużnikach, to bardzo prawdopodobne, że zaproponowana wierzycielowi kwota będzie tylko nieznacznie mniejsza niż ta, która widnieje na fakturze.

1 komentarz. Czytaj komentarze lub napisz nowy komentarz

  • 17 sierpnia 2017 o 13:53

    Moim zdaniem powinno się bardziej ścigać firmy nieopłacające faktur!

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *