Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjne to ta gałąź ubezpieczeń, która szczególnie się rozwinęła wraz ze wzrostem popularności pojazdów mechanicznych na świecie. W Polsce należy ona do ubezpieczeń majątkowych działu drugiego ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Rozróżniamy różne ich rodzaje w zależności od tego, co pokrywają. Większość działających na terenie Polski towarzystw ubezpieczeniowych posiada w swojej ofercie polisy dla kierowców. Warto więc wiedzieć, którą dokładnie wybrać, by najlepiej chronić siebie, swoich pasażerów, swoje auto oraz pozostałe osoby i mienie.

Wysokość poszczególnych świadczeń jest wyliczana przez ubezpieczycieli na podstawie między innymi wieku polisobiorcy, jego miejsca zamieszkania oraz rodzaju pojazdu jaki chce on ubezpieczyć (marka, model, rok produkcji, rodzaj paliwa, pojemność silnika).

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (tak zwane OC) jest obowiązkowe dla każdego posiadacza pojazdu mechanicznego poruszającego się po polskich drogach. Chroni ono przed finansowymi konsekwencjami wyrządzonych szkód osobom trzecim, czyli np. zniszczonego mienia czy kosztami leczenia. Ochroną objęci są w tym wypadku ludzie i przedmioty poszkodowane z winy właściciela polisy. Tę należy wykupić najpóźniej w dniu rejestracji swojego pojazdu. Zakres tego ubezpieczenia jest taki sam u wszystkich ubezpieczycieli, co reguluje wyżej wymieniona ustawa.
Autocasco (tak zwane AC) to z kolei ubezpieczenie od kradzieży i zniszczenia. W odróżnieniu od OC, ma ono charakter dobrowolny i kierowca nie jest zmuszony go wykupywać. Dzięki pakietowi AC kierowca może liczyć na finansowe zadośćuczynienie w przypadku utraty pojazdu (np. kradzieży) lub jego zniszczenia (dotyczy to także wyposażenia). Odszkodowanie otrzymuje bezpośrednio polisobiorca jako właściciel pojazdu.

Pakiet AC zapewnia odszkodowanie w przypadku szkód powstałych w wyniku:

– zderzenia się z innymi pojazdami, ludźmi, zwierzętami lub nieruchomościami znajdującymi się na zewnątrz pojazdu,
– uszkodzenie pojazdu przez osoby trzecie (nieumyślne lub umyślne np. w wyniku wandalizmu),
– innych zdarzeń losowych takich jak wybuch, pożar, zatopienie, inne siły przyrody (np. tajfun, powódź) czy działanie innych czynników na zewnątrz pojazdu,
– kradzież pojazdu bądź części wyposażenia wchodzącego w jego skład.

Warto jednak pamiętać, że polisodawca ma prawo odmówić wypłaty ubezpieczenia, jeżeli uzna, że do szkody bądź utraty pojazdu doszło na skutek zaniedbania (np. pozostawienie otwartego pojazdu lub kluczyków do niego w środku) lub pod wpływem działania alkoholu czy narkotyków. Ubezpieczenie AC można rozszerzyć np. o ochronę szyb itp.

Assistance jest natomiast bardzo popularnym pakietem dodawanym z reguły do OC lub AC. To również rodzaj dobrowolnego ubezpieczenia polegającego na całodobowej pomocy w przypadku stłuczki, wypadku lub awarii pojazdu uniemożliwiającej mu dalszą jazdę. Assistance zapewnia wsparcie techniczne takie jak holowanie, naprawa na miejscu, dowóz paliwa (bez jego kosztu), a nawet wsparcie medyczne i prawne zarówno w stosunku do kierowcy jak i pasażerów pojazdu objętego polisą. W ramach pakietu oferowane są także dodatkowe usługi takie jak:

– wzięcie na siebie kosztów auta zastępczego na czas naprawy pojazdu w warsztacie,- organizacja i partycypacja w kosztach przesyłki części wymaganych do naprawy pojazdu.

Niektórzy ubezpieczyciele zapewniają także pomoc za granicą w ramach podstawowego pakietu Assistance. Przed ewentualnym wyjazdem poza terytorium Polski warto jednak upewnić się czy np. holowanie jest dostępne w przypadku stłuczki czy też zwykłej awarii na drodze.

Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (tak zwane NNW) dotyczą zarówno kierowcy jak i pasażerów. Jest to również dobrowolne świadczenie, w ramach którego wypłacane jest zadośćuczynienie w przypadku uszkodzenia ciała, trwałego uszczerbku na zdrowiu podróżnych lub nawet śmierci poszkodowanych. Polisodawcy wyróżniają dwie grupy ubezpieczeń NNW – takie obejmujące samego kierowcę oraz jego wraz z pasażerami.

W ostatnim czasie coraz większą popularność zyskuje montowana w pojeździe czarna skrzynka (tzw. „black box”). Jest to urządzenie znane między innymi z samolotów pasażerskich rejestrujące parametry jazdy, takie jak prędkość aktualna, średnia, długość przejazdu, a czasami nawet pozycja na mapie (wykorzystując moduł GPS). Niektórzy ubezpieczyciele zachęcają polisobiorców do zaopatrzenia się w urządzenie oferując w zamian niższe ceny ubezpieczeń. Moda na czarne skrzynki przyszła z Zachodu, gdzie są one z powodzeniem montowane w autach i nie tylko faktycznie wpływają na obniżki cen samych świadczeń, ale także dostarczają cennych informacji w razie wypadku. Często determinuje to wypłatę ewentualnego odszkodowania.

Bez względu na rodzaj, ubezpieczenia komunikacyjne pozostają jednymi z najważniejszych na polskim rynku ubezpieczeń w ogóle stanowiąc około dwie trzecie wszystkich wpłacanych składek jak i odszkodowań wypłacanych ubezpieczonym. Łączna liczba polis OC z roku na rok rośnie, w związku ze stale powiększającą się liczbą poruszających się po polskich drogach pojazdów. Niestety dla konsumentów, rosną także ceny ubezpieczeń, ale na to wpływ mają między innymi sami kierowcy.

4.6/5 - (ilość ocen: 13)

2 komentarzy. Czytaj komentarze lub napisz nowy komentarz

  • 4 stycznia 2017 o 14:43

    Ubezpieczać warto się zawsze jak moja mama mówiła

    Odpowiedz
  • 5 stycznia 2017 o 11:46

    Bardzo dobry artykuł pozdrawiam

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.