Ubezpieczenie kredytu: jak z niego zrezygnować i czy warto je brać?

kalkulator

Bardzo często jednym z warunków zaciągnięcia kredytu jest wykupienie jego ubezpieczenia. Stanowi to zabezpieczenie nie tylko dla dłużnika, ale i dla banku, na ewentualność utraty pracy, zdrowia, czy nawet życia kredytobiorcy.

Osoba niespełniająca wszystkich wymogów do zaciągnięcia kredytu, może liczyć na przychylność banku – szczególnie jeśli chodzi o kwestię niewystarczającego wkładu własnego – pod warunkiem wykupu ubezpieczenia kredytu.

Popularne wśród banków jest również tworzenie znacznie mniej korzystnych ofert na kredyty bez ubezpieczenia, co skutkuje tym, że kredytobiorcy nie opłaca się zaciągać takiego kredytu i sięga po ten z ubezpieczeniem.

Kredyt hipoteczny bez obowiązku wykupu ubezpieczenia jest raczej niemożliwy do znalezienia. Banki potrzebują gwarancji, że kredyt zostanie spłacony, mimo spotykających kredytobiorcę różnych zdarzeń losowych.

Kolejną kwestią jest również to, że za każdego klienta, który wykupi ubezpieczenie kredytu za pośrednictwem banku, bank ten otrzymuje wynagrodzenie. Ubezpieczyć można nie tylko kredyt hipoteczny, ale i każdy inny kredyt, jaki osoba zainteresowana chce zaciągnąć.

Bank zawsze proponuje opcje ubezpieczeniowe, z których nie trzeba korzystać, nawet pomimo zainteresowania ubezpieczeniem kredytu. Oferta może być niekorzystna. Warto się wtedy udać do innego banku, albo wprost do różnych ubezpieczycieli po oferty. Jednak wykupienie ubezpieczenia w banku, w którym zaciąga się kredyt, oszczędza wielu formalności.

Najczęściej spotykane ubezpieczenia kredytów

– Ubezpieczenie na życie – jest to grupowe ubezpieczenie na wypadek śmierci kredytobiorcy. Jeśli taka sytuacja zaistnieje, rodzina kredytobiorcy (lub bank) powinna wystąpić do ubezpieczyciela z wnioskiem o spłatę pozostałej części kredytu. Należy również okazać niezbędne dokumenty związane z kredytem oraz akt zgonu. Ubezpieczyciel ma wtedy obowiązek spłacenia reszty kredytu, często wraz z odsetkami. Spotyka się również taką opcję tego ubezpieczenia, gdzie także rodzina zmarłego otrzymuje określoną sumę pieniędzy. Suma ubezpieczenia na życie z biegiem czasu maleje, zgodnie ze zmniejszającym się stopniowo kredytem pozostałym do spłaty.

– Ubezpieczenie na wypadek utraty pracy – jest to grupowe ubezpieczenie, które umożliwia pokrycie przez bank kosztów spłaty kolejnych rat kredytowych, gdy kredytobiorca utraci pracę. Istotnym warunkiem jest tu utrata pracy nie z własnej winy, na co dowód należy przedstawić przy okazji składania do banku wniosku o pomoc w spłacie. Najbardziej odpowiednim dokumentem będzie świadectwo pracy, gdzie zawsze mamy uwzględniony powóz ustania stosunku pracy. Oprócz osób zatrudnionych na umowę o pracę, takie ubezpieczenie może obejmować osoby prowadzące własną działalność gospodarczą.

– Ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa – również jest to ubezpieczenie grupowe. Stosuje się je zarówno w kredytach hipotecznych, jak i konsumpcyjnych. Obowiązuje w przypadku, gdy osoba zadłużona dozna trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku i dalsze wykonywanie pracy stanie się dla tej osoby niemożliwe. Dotknięty inwalidztwem kredytobiorca musi złożyć wniosek do swojego banku, dołączając dokumenty potwierdzające sytuację zdrowotną, w jakiej się znalazł. Często stosuje się tu zaświadczenia z ZUSu.

– Ubezpieczenie pomostowe –to ubezpieczenie wykupuje się jedynie przy kredytach hipotecznych. Zawiera je bank, a jego celem jest zabezpieczenie się banku do momentu uzyskania przez bank wpisu hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości. Jeżeli dłużnik nie spłaci kredytu w okresie pomiędzy zawarciem umowy kredytowej, a wpisem do księgi wieczystej, następuje zwrot kredytu do banku. Nie zwalnia to jednak kredytobiorcy z jego spłacania.

– Ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy – ten rodzaj ubezpieczenia, które jest zawierane grupowo, można wykupić przy zaciąganiu kredytu hipotecznego lub konsumpcyjnego. W przypadku, gdy kredytobiorca zapadnie na poważną chorobę lub ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi, co skutkuje jego niezdolnością do wykonywania pracy, ubezpieczyciel spłaci kredyt. O takie świadczenie ubiegać się może zadłużony na własny wniosek, okazując przy tym odpowiednią dokumentację potwierdzającą jego sytuację zdrowotną.

– Ubezpieczenie nieruchomości – jest niezbędne do zwarcia kredytu hipotecznego, gdyż każdy bank wymaga wykupu ubezpieczenia od zdarzeń losowych, które przewiduje ten rodzaj ubezpieczenia. Odszkodowanie wypłacane jest, gdy nieruchomość ulegnie zniszczeniom w wyniku nieszczęśliwych zdarzeń. Pieniądze są wtedy przekazywane bezpośrednio do banku na spłatę kredytu, kredytobiorca natomiast nie może liczyć na środki na naprawę zaistniałych szkód. Takie ubezpieczenie można zawrzeć z agencją ubezpieczeniową za pośrednictwem banku, lub można je zawrzeć na własną rękę z dowolnym towarzystwem ubezpieczeniowym, a następnie polisę należy okazać w swoim banku, w którym ma być zaciągnięty kredyt. Trzeba jednak zwrócić wtedy szczególną uwagę na warunki polisy ubezpieczeniowej, gdyż koniecznie muszą być one zgodne z wymogami banku.

– Ubezpieczenie niskiego lub całkowitego braku wkładu własnego – ubezpieczenie, które wykupuje się przy zaciąganiu kredytu hipotecznego, w przypadku gdy kredytobiorca nie ma wkładu własnego, lub wkład ten jest bardzo niski. Takie ubezpieczenie umożliwia spłatę części kredytu, która odpowiada różnicy między wymaganym przez bank wkładem własnym a wkładem wniesionym przez kredytobiorcę.

Czy z ubezpieczenia kredytu można zrezygnować? Jeśli nie było ono warunkiem zaciągnięcia zadłużenia, można z niego zrezygnować. Dokonuje się tego poprzez złożenie w banku wypowiedzenia kredytu, uwzględniając na wniosku numer polisy oraz dane identyfikujące kredytobiorcę.

4.7/5 - (ilość ocen: 11)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.