Ważne informacje o raportach biznesowych i finansowych

Czy wiesz, co ma szczególnie duże znaczenie we właściwej analizie obecnej sytuacji finansowej danej firmy, niezależnie od jej wielkości? Oczywiście są to systematycznie przeprowadzane raporty biznesowe oraz finansowe. To one mają duży wpływ na poziom konkurencyjności w dzisiejszych firmach. W zależności od rzetelności przedstawienia takich informacji mogą one zadecydować o rozwoju firmy – bądź jej upadku, stąd są tak ważne w organizacji i prowadzeniu niejednego przedsiębiorstwa.

Ważne informacje o raportach biznesowych i finansowych

Raporty biznesowe oraz finansowe – czym są?

Raport finansowy to taki szereg informacji, który przede wszystkim zawiera dane dotyczące przepływu środków pieniężnych oraz finansowych wynikach działalności firmy. Oczywiście, pewien zakres takich informacji może być utajniony.

Z reguły sporządza się go najczęściej pod koniec roku obrachunkowego, ale wszystkie firmy notowane na giełdzie takie zestawienia powinny publikować aż cztery razy do roku – po każdym kwartale. Takie informacje są użyteczne w prowadzeniu firmy, ale mają też jedną wadę – mogą zostać wykorzystane przez konkurencję.

Czasami zdarza się, że w powszechnie przyjętym modelu raportu finansowego znajdują się również informacje niepowiązane z finansami. Raporty takie, rozszerzone o dodatkowe dane, mogą przybrać formę raportu biznesowego lub handlowego.

Kto powinien sporządzać takie raporty?

Zgodnie z literą prawa – sporządzać je powinna każda osoba prawna, a także organizacja, która rozlicza się w finansowo przyjęty sposób. Na dobrą sprawę sporządzanie raportu finansowego dotyczy także osób prowadzących własną działalność gospodarczą, jednak w pewnych przypadkach warto wiedzieć, że raport ten może przyjąć bardziej formę sprawozdania finansowego i posiadać dalece bardziej uproszczoną formę.

Podczas kiedy raport potrafi zając nawet kilkadziesiąt stron i mimo, że wiele firm korzysta z szablonów dedykowanych do ich sporządzania, to ich czytelność jest często pod znakiem zapytania. Ogromny natłok informacji trudno jest „poszufladkować”, dlatego też czasami trudno jest dojść „co do czego”.

Typowe sprawozdanie finansowe bardzo często przyjmuje zwięzłą formę i może zostać sporządzone przez ten podmiot, który nie spełniał dwóch warunków z trzech podanych poniżej w latach 2015 – 2016:

– średnioroczne zatrudnienie osób na pełnych etatach nie wynosiło więcej niż 50 miejsc pracy,

– aktywa bilansu na koniec roku obrotowego w złotówkach nie były większe niż równowartość dwóch milionów euro,

– przychody „na czysto”, czyli netto ze sprzedaży i innego rodzaju operacji finansowych w złotówkach nie przekroczyły równowartości czterech milionów euro.

Choć raport finansowy jest pomocny w właściwej analizie sytuacji finansowej danego przedsiębiorstwa, to należy jednak pamiętać, że nie jest jedynym narzędziem umożliwiającym oszacowanie rezultatów i wyników finansowych osiąganych przez przedsiębiorstwo.

Jakkolwiek, ma bardzo istotne znaczenie zwłaszcza dla tych firm, które notowane są na giełdzie, ponieważ pomaga przyciągnąć poważnych inwestorów oraz opracować dalsze strategie rozwoju firmy i pomnażania zysków.

Raport, który przekona inwestorów do zainwestowania w prowadzony biznes to taki, który nie pomija żadnego ryzyka, jakie mogłoby spotkać firmę – choć mogłoby wydawać się inaczej, to jednak inwestorzy lubią wybierać takie firmy, które nie ukrywają zagrożeń mogących zagrozić działalności ich firmy, są gotowi na ryzyko oraz na podjęcie takich działań, które umożliwią pokonanie lub zażegnanie różnego rodzaju kryzysów już w zarodku.

Świadomość ryzyka i właściwa ocena zagrożenia to ważne czynniki wpływające na właściwy sposób zarządzania firmą, a także umożliwiające szybką reakcję na zmieniającą się sytuację. Raport, prezentując te informacje, umożliwia właściwą ocenę danej firmy, zakresu jej działalności, poznanie jej priorytetów oraz możliwości dostrzegania perspektyw i korzystania ze sposobności w przyszłości.

Co powinien zawierać dobry raport finansowy?

Przede wszystkim – powinien zawierać dane, które firma może udostępnić wszystkim, nie tylko przyszłym lub obecnym inwestorom, do wglądu. Oczywiście, należy liczyć się z konkurencją i nie ujawniać informacji, które mogłyby zostać wykorzystane przeciwko nam, bądź pomysłów, które mogłyby zostać „skradzione”.

Przede wszystkim niezmiernie ważna jest forma takich raportów – powinna być w miarę zwięzła, ale na tyle czytelna, żeby nie trzeba było godzinami dochodzić, o co w tym raporcie chodzi. Raporty mogą zawierać nawet kilkadziesiąt stron, dlatego ważnym jest, by skupić się na meritum zawartości takiego zestawienia danych.

W raporcie nie powinno zawierać się danych, które nie wpływają w żaden sposób na firmę lub nie są dla niej, jak i dla potencjalnych inwestorów, istotne. Przede wszystkim raport powinien przedstawiać tylko i wyłącznie dane, które stanowią esencję biznesu, są kompletne, neutralne i pozbawione błędów.

Danymi, które koniecznie musimy w raporcie umieścić, są informacje dotyczące rady nadzorczej, zarządu, wynagrodzeń poszczególnych członków spółki, transakcji oraz powiązań między głównymi akcjonariuszami a innymi grupami, cele i strategie firmy, plany biznesowe, szanse i wspomniane wcześniej ryzyka, przyczyny zmian w danych finansowych oraz ogólne zestawienie porównawcze informacji z poprzednich okresów działalności firmy.

4.8/5 - (12 votes)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.