Wskaźnik DI. Do czego jest potrzebny i jak się go oblicza?

telefon

Kredyt różnego rodzaju z każdym rokiem cieszą się coraz większą popularnością. Wydawać by się mogło, iż oferty niemalże zapewniają dostęp do kredytów dla wszystkich zainteresowanych, jednakże podczas rozpatrywania wniosków banki biorą pod uwagę wiele czynników.

Odpowiednio prowadzone obliczenia są w stanie określić, czy klient ubiegający się o dany kredyt będzie w stanie spłacać go bez problemów. Jednym z takich wskaźników, które w bankowości są znane gdy chodzi o kredyty, jest wskaźnik Di.

Czym jest wskaźnik Di?

Wskaźnik Di oznacza dla banków tak zwany dochód dyspozycyjny. Jego nazwa to skrót od angielskich słów „disposable income”, czyli właśnie dochód dyspozycyjny. Mówiąc w bardzo dużym skrócie, wskaźnik Di określa wysokość środków finansowych, które pozostają klientom do dyspozycji po zapłaceniu stałych, miesięcznych zobowiązań i wydatków. Dzięki temu bank może określić, czy danego klienta będzie stać na ponoszenie wysokości kolejnego zobowiązania w wyliczonej miesięcznej racie. Należy bowiem brać pod uwagę fakt, że poza spłacaniem rat i innych zobowiązań klientowi powinna pozostać określona suma, pozwalająca na przeżycie.

Jak wylicza się wskaźnik Di?

Wyliczanie wskaźnika Di nie jest trudne, klienci zainteresowani zaciągnięciem kolejnego kredytu samodzielnie również mogą spróbować go wyliczyć, aby stwierdzić czy będzie ich stać na kolejne zobowiązanie. Przede wszystkim należy zsumować wszystkie ponoszone miesięczne wydatki. Do takich zalicza się przede wszystkim kwoty płaconych rat kredytów. Poza nimi do stałych wydatków wlicza się takie jak na przykład wysokość czynszu za mieszkanie czy opłaty za media. W przypadku tych ostatnich często do wyliczeń przyjmuje się płacone prognozowane faktury lub też średnią z ostatnich płaconych rachunków, w zależności od przyjętej formy rozliczania z dostawcą mediów. Ponadto w poczet miesięcznych wydatków wlicza się również takie jak alimenty płacone na rzecz innych osób czy abonamenty za telefony komórkowe. Jeśli wnioskodawca poza wymienionymi opłatami ponosi inne, stałe zobowiązania finansowe, również powinny one być wliczone w jego wydatki. Co więcej, aby ustalić wysokość wskaźnika Di do wydatków wlicza się również ratę kredytu o który aktualnie ubiega się zainteresowana osoba.

Czy wskaźnik Di decyduje o kredycie?

Wskaźnik Di jest często stosowany przez banki, jednak nie stanowi podstawy udzielenia kredytu lub odrzucenia wniosku. Jednak dla wielu banków stanowi początek negocjacji z klientem odnośnie wysokości kredytu lub też okresu jego spłaty. Bank bowiem posługując się wyliczonymi wskaźnikami może stwierdzić, jak wygląda bieżąca sytuacja klienta i jak na tej podstawie będzie wyglądać tak zwane ryzyko kredytowe. Im mniej pozostaje klientom na utrzymanie, tym większe ryzyko, że nastąpią problemy z terminowymi płatnościami. Obecnie banki zabezpieczając swoje interesy posługują się wieloma wyliczeniami, zaś wskaźnik Di należy do tych, które z pewnością można uznać za stosowane najczęściej i dające dobry pogląd na sytuację finansową klienta.

Oceń post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.