Zaangażowany pracownik to zadowolony klient

Zaangażowany pracownik to zadowolony klient

Pracownik kluczem do serca klienta. Badania jednoznacznie wskazują na bezpośredni związek między szczęśliwymi pracownikami, a szczęśliwymi klientami. Według raportu Customers 2020, firmy Walker, już za 5 lat obsługa klienta stanie się znacznie ważniejsza niż sam produkt, czy jego cena. Ponadto o złym doświadczeniu konsumenta usłyszy średnio, statystycznie dwa razy więcej osób niż o jego pozytywnej opinii.

Dlatego tak ważne jest dbanie o odpowiednie przygotowanie i nastawienie całego zespołu, bez względu na to, czy obsługa klienta odbywa się osobiście, telefonicznie, czy za pośrednictwem e-maila. Silne zaangażowanie pracowników sprawia, że pozytywnie wypowiadają się na temat swojej pracy i firmy. Dlatego pracodawcy inwestują coraz częściej i więcej środków w budowanie ich zaangażowania.

Świadczenia pozapłacowe kluczem do serca pracownika

Benefity pozapłacowe są jednym z podstawowych narzędzi systemu motywacyjnego skoncentrowanego na indywidualnych potrzebach zatrudnionych. Według badania Instytutu ARC Rynek i Opinia przeprowadzonego na zlecenie Sodexo Benefits and Rewards Services, średnia roczna kwota przeznaczana na świadczenia pozapłacowe na pracownika w 2014 roku wzrosła o 61 zł, w porównaniu do roku ubiegłego i wynosi obecnie już 787 zł.

„Tworzenie programów motywacyjnych opartych na systemie świadczeń pozapłacowych pozytywnie wpływa zarówno na wizerunek pracodawcy, jak i bezpośrednio przekłada się na wzrost zaangażowania pracowników oraz lepszą obsługę, a co za tym idzie wzrost poziomu satysfakcji klienta. Świadomi pracodawcy zaczynają dostrzegać, że inwestycja w pracownika to inwestycja w sukces sprzedażowy firmy.” – wyjaśnia Magdalena Słomczewska-Klimiuk, Kierownik Kategorii Motywacja Pracowników, Sodexo Benefits and Rewards Services.

Badania Top Employers, przeprowadzone w Europie (topemployers.eu), pokazują wyraźnie, że firmy, które wdrożyły kafeteryjny system wyboru świadczeń, mogą się pochwalić niższą rotacją pracowników, a jednocześnie zatrudnieni wykazują się zdecydowanie wyższym poziomem zaangażowania. Nic dziwnego, bowiem kafeteryjne systemy wynagrodzeń doskonale łączą możliwości pracodawcy (ograniczenia budżetowe, konieczność zapewnienia rozbudowanej listy różnorodnych świadczeń) i oczekiwania pracownika (indywidualna, szyta na miarę oferta motywatorów).

Zaangażowanie przynosi zysk

Odpowiednio zmotywowany pracownik potrafi skutecznie przekonać do danego produktu, czy usługi, dlatego dla wielu świadomych firm jest kluczem do budowania lojalności klientów. A jak pokazują badania zmniejszenie odsetka klientów przechodzących do konkurencji jedynie o 5 procent sprawia, że sprzedaż może wzrosnąć nawet o 95 procent.

To dowód na to, że tworzenie dopasowanego do potrzeb pracowników, długofalowego programu motywacyjnego może przełożyć się na realny wzrost zadowolenia klientów, a co za tym idzie wzrost zysku firmy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *