Zmiany dla przedsiębiorców w 2017 roku

Jak co roku w niemal każdej branży zmieniają się przepisy. Także dla przedsiębiorców 2017 rok przynosi pewne zmiany w przepisach. Poniżej przyjrzymy się najważniejszych z nich.

Zmiany dla przedsiębiorców w 2017 roku

Wyższa kwota wolna od podatku

Od 2017 roku wzrosła kwota wolna od podatku dla osób najmniej zarabiających – z 3, 6 do 6, 6 tysiąca złotych. Ci, których dochód roczny wyniósł od 6600 zł a 11000 zł będą mogli odliczyć kwotę zmniejszającą podatek pomiędzy 1 188 zł a 556, 02 zł. Z kolei zarabiającym ponad 127 tysięcy złotych rocznie nie przysługuje prawo do kwoty wolnej od podatku. Przyniesie to pewną ulgę zwłaszcza tym, którzy cechują się bardzo niewielkimi dochodami rocznymi.

Prawo budowlane

Przedsiębiorców czekają również uproszczenia w prawie budowlanym. To ucieszy wszystkich związanych z tą branżą, gdyż niektórych robót budowlanych nie trzeba będzie już zgłaszać. Dotyczy to między innymi instalacji klimatyzacyjnych, parterowych budynków gospodarczych o wymiarach do 35 metrów kwadratowych czy zjazdów z dróg gminnych i powiatowych. Skróceniu uległ też termin rozpatrywania zgłoszeń budowlanych – z 30 dni do 21.

Nowa stawka podatku CIT

Dotyczy to małych przedsiębiorstw płacących podatek CIT (np. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością), które może objąć preferencyjna stawka 15%. Aby móc z niej skorzystać należy wykazać, że w ubiegłym roku przychody firmy nie przekroczyły 1, 2 mln euro.

Wzrost płacy minimalnej

Od 2017 roku wzrosną koszty zatrudnienia z uwagi na wzrost płacy minimalnej, która od teraz wynosić będzie dwa tysiące złotych. To najmniejsza kwota, którą musi dostać osoba zatrudniona na pełny etat. Pracownicy z umową zlecenie lub umową o świadczenie usług mogą liczyć na minimalną stawkę godzinową wynoszącą 13 złotych. Dla pracujących – są to zdecydowanie lepsze warunki, kiedy mogą liczyć na wyższą wypłatę. Dla pracodawców – większe koszta zatrudnienia pracowników.

Regulamin pracy

Kolejna propozycja dla małych i średnich przedsiębiorstw. Firmy zatrudniające do 50 pracowników będą zwolnione z konieczności ustalania regulaminu pracy oraz regulaminu wynagradzania. Nie będzie także konieczne powoływanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Księga przychodów i rozchodów

Do tej pory 1, 2 mln euro rocznego przychodu było tą granicą, do której można było rozliczać się księgą przychodów i rozchodów. Od 2017 próg został podniesiony do kwoty 2 mln euro. Dzięki temu księgowanie w firmach powinno być uproszczone. Przedsiębiorcy płacący podatek ryczałtowy będą z kolei mogli kontynuować takie rozliczanie do momentu przekroczenia 250 tysięcy euro rocznego przychodu.

Transakcje gotówkowe

Zmiany odczują też przedsiębiorcy rozliczający się na co dzień gotówką. Zmniejsza się limit transakcji gotówkowych z 15 tysięcy euro do 15 tysięcy złotych od 2017 roku. Oznacza to, że każda transakcja przekraczająca tę kwotę będzie musiała zostać zaksięgowana na koncie bankowym. Ta zmiana da się we znaki zwłaszcza małym firmom, których podstawą obrotu jest gotówka – lokalne przedsiębiorstwa transportowe, sprzedający na bazarach i targowiskach czy małe cukiernie.

Rachunek za 0 zł

Od bieżącego roku wszystkie podmioty bankowe mają obowiązek zaoferować swoim klientom uproszczony rachunek bezpłatny. Oznacza to między innymi dokonywanie przelewów, wpłat, wypłat, korzystanie z bankomatów bez naliczania dodatkowych kosztów. Pierwsze pięć operacji w miesiącu ma nie obciążać konsumenta żadnymi opłatami.

Lista dłużników

Przed 2017 rokiem na listę dłużników wpisywano te przedsiębiorstwa, które z uregulowaniem płatności zwlekały co najmniej 60 dni. To znacznie utrudniało walkę z nieuczciwymi, niewypłacalnymi kontrahentami, którzy mogli wprowadzić niemałe zamieszanie w płynność finansową małych i średnich przedsiębiorców. Teraz czas ten skrócono o połowę i nierzetelne firmy trafiają na listę dłużników już po okresie 30 dni od wystąpienia nieprawidłowości w czasie spłaty zobowiązań.

Kredyt hipoteczny

Własne mieszkanie to wciąż marzenie wielu ludzi wynajmujących cztery kąty lub mieszkających z rodziną. Od początku bieżącego roku wkład własny w kredyt hipoteczny zostaje zwiększony do 20%. Oznacza to, że kupując np. dom za 500 tysięcy złotych, będzie trzeba wyłożyć co najmniej 100 tysięcy złotych własnych środków. Banki zabezpieczają się w ten sposób, by nie finansować do tej pory standardowych 90% wartości nieruchomości.

Wycinka drzew

Wprowadzona ustawa o ochronie przyrody, która zakładała znaczną liberalizację w zakresie wycinki drzew i krzewów na prywatnych posesjach obowiązuje od pierwszego stycznia bieżącego roku. O ile nie prowadzi się działalności gospodarczej z tytułu wycinki, każdy może bez żadnego zezwolenia na swojej działce wcielić ustawę w życie. Mimo, że organizacje proekologiczne biją na alarm, od początku 2017 roku dało się zauważyć wyraźny ruch w sklepach budowlanych na działach z piłami spalinowymi. Rząd zdając sobie sprawę z rodzących się z tytułu ustawy licznych nadużyć pracuje obecnie nad zmianą jej kształtu.

To oczywiście tylko część zmian w przepisach w 2017 roku mających niemałe znaczenie dla przedsiębiorców w Polsce. Niektóre z ustaw jeszcze nie weszły w życie, inne są cały czas dopracowywane, a na kolejne przyjdzie nam poczekać do początku 2018 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *